ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 761429
Co i jak załatwić 350388
Druki do pobrania 282227
Wydziały 257253
Podatki i opłaty 339
Sołectwa w Gminie 44120
Wnioski 11014
Gminne jednostki organizacyjne 38866
Opłaty Skarbowe 15862
Gmina Brody 33461
Podstawa prawna 8869
Rada Gminy 943
Statut Gminy 8420
Liczba mieszkańców 7580
Strategia rozwoju 7581
Studium uwarkowań 5877
Urząd Gminy 50202
Regulamin organizacyjny 4003
Raporty i sprawozdania 434
Nasz ORLIK 2767
Aktualności 14347
Godziny otwarcia 10976
Porady prawne 6126
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 225080
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 22917
Karty informacyjne 1376
2014 1328
A 9029
B 8530
E 13217
I 23823
2015 1264
A 7866
B 12467
E 8985
I 32091
2016 117448
2017 4553
2018 26779
2019 13149
Azbest 50762
Mikroinstalacje 4633
Ewidencja zezwoleń 9965
Rejestr działalności regulowanej 21825
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4436
Zawiadomienie 3568
Ogłoszenia 4648
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 3711
Program ochrony środowiska 1850
Usuwanie drzew i krzewów 346
Ogłoszenia 111591
Komunikaty 22436
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 19546
Archiwum do 01.09.2010 244301
Informacje o wywieszeniu wykazów 112620
Łowiectwo 292
Obwieszczenia 10449
Aktualności 1485
Planowanie przestrzenne 50284
Akty prawne 762300
Uchwały Rady Gminy 1291943
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 579
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 350173
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1360878
Zarządzenia Kierownika Urzędu 26561
Rada Gminy 52848
Aktualności 6708
Uchwały Rady Gminy 293939
Imienne wykazy głosowań 15495
Interpelacje i zapytania Radnych 1565
Skład osobowy Komisji 19903
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 11905
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 10931
Komisja Rewizyjna 20353
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 756
Komisja Budżetu i Rolnictwa 46493
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 73478
Komisja Doraźna 2287
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 55586
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 42621
Nagrania sesji 45799
Druki do pobrania 1594
Oświadczenia majątkowe 5734
Formularz interpelacji 3759
Wykazy 14545
Sprawozdanie z wykonania budżetu 94650
Sprawozdawczość kwartalna 41564
Opinie RIO 95711
Organizacje pozarządowe 5453
Aktualności 8561
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 589
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 119118
Konkursy sportowe 57081
Konsultacje społeczne 33494
Analiza jakości wody 4377
Biecz 9822
Brody 10895
Marianka 5721
Zasieki 8003
Koło 2641
Zamówienia Publiczne 394393
Plan postępowań 4148
Oświadczenia majątkowe 341533
Ogłoszenia o pracy 42058
Aktualne 12803
W toku 25631
Wyniki 108199
Zamówienia do 30 000 Euro 54499
Przetargi nieruchomości 232978
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13632
Wybory 0
Sejm, Senat 49691
Wybory samorządowe 138033
2014 14764
2010 10491
Referendum Gminne 55584
Wybory uzupełniające 77360
Prezydenta RP 32914
Parlament Europejski 5607
Referenda 19175
Gospodarka odpadami 8294
Ogłoszenia 32018
Opłaty 18805
Harmonogram odbioru 23585
Deklaracje 8371
Informacje ogólne 16157
Materiały informacyjne 8863
Uchwały 18021
Analiza 9542
PSZOK 5462
RODO 2000
Rejestr Instytucji Kultury 6710
Kontrole 4767
Dokumenty do pobrania 10732
Petycje 7708
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4122

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1324
Redakcja biuletynu 8285
Rejestr zmian 2387321
Mapa serwisu 7615
Statystyki 8084
Strona główna 29533
Adresy i Telefony 17951
« powrót do poprzedniej strony