ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 808693
Co i jak załatwić 364882
Druki do pobrania 294160
Wydziały 267654
Podatki i opłaty 635
Sołectwa w Gminie 45819
Wnioski 11662
Gminne jednostki organizacyjne 39916
Opłaty Skarbowe 16155
Gmina Brody 34225
Podstawa prawna 9084
Rada Gminy 943
Statut Gminy 8656
Liczba mieszkańców 7750
Strategia rozwoju 7851
Studium uwarkowań 6057
Urząd Gminy 52741
Regulamin organizacyjny 4169
Raporty i sprawozdania 617
Nasz ORLIK 2841
Aktualności 15099
Godziny otwarcia 11594
Porady prawne 6391
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 238520
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 23579
Karty informacyjne 1412
2014 1368
A 9441
B 8921
E 13817
I 24867
2015 1299
A 8210
B 13012
E 9385
I 33608
2016 126183
2017 4813
2018 32780
2019 19843
Azbest 53905
Mikroinstalacje 4798
Ewidencja zezwoleń 10281
Rejestr działalności regulowanej 23060
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4654
Zawiadomienie 3763
Ogłoszenia 5065
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 3952
Program ochrony środowiska 2241
Usuwanie drzew i krzewów 515
Ogłoszenia 115230
Komunikaty 23239
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 20357
Archiwum do 01.09.2010 254561
Informacje o wywieszeniu wykazów 121255
Łowiectwo 330
Obwieszczenia 13165
Aktualności 1963
Planowanie przestrzenne 52123
Akty prawne 812722
Uchwały Rady Gminy 1349578
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 580
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 360118
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1417985
Zarządzenia Kierownika Urzędu 27505
Rada Gminy 54765
Aktualności 9176
Uchwały Rady Gminy 303213
Imienne wykazy głosowań 21642
Interpelacje i zapytania Radnych 1950
Skład osobowy Komisji 21099
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 13557
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 12401
Komisja Rewizyjna 21403
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 942
Komisja Budżetu i Rolnictwa 49597
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 77722
Komisja Doraźna 2323
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 59376
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 45402
Nagrania sesji 49109
Druki do pobrania 1636
Oświadczenia majątkowe 6169
Formularz interpelacji 3910
Wykazy 14817
Sprawozdanie z wykonania budżetu 98190
Sprawozdawczość kwartalna 44283
Opinie RIO 100162
Organizacje pozarządowe 5837
Aktualności 9840
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 808
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 125687
Konkursy sportowe 60420
Konsultacje społeczne 35938
Analiza jakości wody 4634
Biecz 10486
Brody 11648
Marianka 6113
Zasieki 8564
Koło 2804
Zamówienia Publiczne 408749
Plan postępowań 4557
Oświadczenia majątkowe 361221
Ogłoszenia o pracy 43441
Aktualne 13307
W toku 26739
Wyniki 113312
Zamówienia do 30 000 Euro 59705
Przetargi nieruchomości 242100
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13876
Wybory 0
Sejm, Senat 53101
Wybory samorządowe 144745
2014 18960
2010 13835
Referendum Gminne 57646
Wybory uzupełniające 80899
Prezydenta RP 34286
Parlament Europejski 7863
Referenda 20130
Gospodarka odpadami 8406
Ogłoszenia 34012
Opłaty 19714
Harmonogram odbioru 25291
Deklaracje 8685
Informacje ogólne 16863
Materiały informacyjne 9512
Uchwały 18967
Analiza 10318
PSZOK 5768
RODO 2496
Rejestr Instytucji Kultury 7043
Kontrole 4981
Dokumenty do pobrania 11294
Petycje 8468
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4368

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1325
Redakcja biuletynu 8393
Rejestr zmian 2536401
Mapa serwisu 7714
Statystyki 8199
Strona główna 30849
Adresy i Telefony 18323
« powrót do poprzedniej strony