ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 712570
Co i jak załatwić 334308
Druki do pobrania 268255
Wydziały 244352
Podatki i opłaty 95
Sołectwa w Gminie 42342
Wnioski 10245
Gminne jednostki organizacyjne 37937
Opłaty Skarbowe 15636
Gmina Brody 32837
Podstawa prawna 8664
Rada Gminy 919
Statut Gminy 8156
Liczba mieszkańców 7413
Strategia rozwoju 7296
Studium uwarkowań 5657
Urząd Gminy 47549
Regulamin organizacyjny 3849
Raporty i sprawozdania 255
Nasz ORLIK 2703
Aktualności 13677
Godziny otwarcia 10428
Porady prawne 5906
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 213043
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 22230
Karty informacyjne 1342
2014 1298
A 8607
B 8142
E 12573
I 22717
2015 1236
A 7533
B 11910
E 8580
I 30423
2016 108778
2017 4300
2018 20728
2019 7554
Azbest 47550
Mikroinstalacje 4479
Ewidencja zezwoleń 9649
Rejestr działalności regulowanej 20596
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4234
Zawiadomienie 3441
Ogłoszenia 4291
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 3449
Program ochrony środowiska 1464
Usuwanie drzew i krzewów 178
Ogłoszenia 107793
Komunikaty 21568
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 18734
Archiwum do 01.09.2010 233211
Informacje o wywieszeniu wykazów 103437
Łowiectwo 261
Obwieszczenia 7963
Aktualności 1072
Planowanie przestrzenne 48643
Akty prawne 701921
Uchwały Rady Gminy 1220247
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 579
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 340197
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1289969
Zarządzenia Kierownika Urzędu 25427
Rada Gminy 50902
Aktualności 4520
Uchwały Rady Gminy 283975
Imienne wykazy głosowań 10130
Interpelacje i zapytania Radnych 1187
Skład osobowy Komisji 18624
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 10278
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 9513
Komisja Rewizyjna 19226
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 591
Komisja Budżetu i Rolnictwa 43253
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 68640
Komisja Doraźna 2257
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 51409
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 39651
Nagrania sesji 42439
Druki do pobrania 1551
Oświadczenia majątkowe 5292
Formularz interpelacji 3619
Wykazy 14335
Sprawozdanie z wykonania budżetu 91298
Sprawozdawczość kwartalna 38820
Opinie RIO 91051
Organizacje pozarządowe 5161
Aktualności 7364
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 396
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 112452
Konkursy sportowe 53672
Konsultacje społeczne 31414
Analiza jakości wody 4189
Biecz 9183
Brody 10233
Marianka 5351
Zasieki 7495
Koło 2487
Zamówienia Publiczne 378750
Plan postępowań 3794
Oświadczenia majątkowe 319768
Ogłoszenia o pracy 40705
Aktualne 12278
W toku 24292
Wyniki 102643
Zamówienia do 30 000 Euro 49402
Przetargi nieruchomości 223274
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13447
Wybory 0
Sejm, Senat 47787
Wybory samorządowe 131150
2014 10823
2010 7667
Referendum Gminne 53410
Wybory uzupełniające 73442
Prezydenta RP 31546
Parlament Europejski 3286
Referenda 18403
Gospodarka odpadami 8197
Ogłoszenia 30094
Opłaty 17952
Harmonogram odbioru 22065
Deklaracje 8074
Informacje ogólne 15478
Materiały informacyjne 8264
Uchwały 17025
Analiza 8833
PSZOK 5230
RODO 1649
Rejestr Instytucji Kultury 6432
Kontrole 4606
Dokumenty do pobrania 10314
Petycje 7137
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3948

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1310
Redakcja biuletynu 8196
Rejestr zmian 2240265
Mapa serwisu 7498
Statystyki 7973
Strona główna 28407
Adresy i Telefony 17617
« powrót do poprzedniej strony