ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 870726
Co i jak załatwić 382574
Druki do pobrania 308764
Wydziały 279977
Podatki i opłaty 1223
Sołectwa w Gminie 47889
Wnioski 12509
Gminne jednostki organizacyjne 41236
Opłaty Skarbowe 16615
Gmina Brody 35129
Podstawa prawna 9379
Rada Gminy 943
Statut Gminy 8994
Liczba mieszkańców 8035
Strategia rozwoju 8211
Studium uwarkowań 6345
Urząd Gminy 55425
Regulamin organizacyjny 4463
Raporty i sprawozdania 896
Nasz ORLIK 2967
Aktualności 16156
Godziny otwarcia 12435
Porady prawne 6810
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 255891
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 24469
Karty informacyjne 1500
2014 1444
A 10006
B 9437
E 14632
I 26232
2015 1387
A 8687
B 13738
E 9917
I 35591
2016 136769
2017 5168
2018 40535
2019 30050
2020 108
Azbest 58352
Mikroinstalacje 5085
Ewidencja zezwoleń 10771
Rejestr działalności regulowanej 24841
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 5029
Zawiadomienie 4067
Ogłoszenia 5713
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 4406
Program ochrony środowiska 2908
Usuwanie drzew i krzewów 824
Ogłoszenia 119955
Komunikaty 24344
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 21337
Archiwum do 01.09.2010 266681
Informacje o wywieszeniu wykazów 131631
Łowiectwo 416
Obwieszczenia 17225
Aktualności 2694
Planowanie przestrzenne 54474
Akty prawne 875525
Uchwały Rady Gminy 1424415
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 589
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 373274
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1492180
Zarządzenia Kierownika Urzędu 28860
Rada Gminy 57272
Aktualności 13313
Uchwały Rady Gminy 316848
Imienne wykazy głosowań 30620
Interpelacje i zapytania Radnych 2513
Skład osobowy Komisji 22511
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 15702
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 14301
Komisja Rewizyjna 22829
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1245
Komisja Budżetu i Rolnictwa 53242
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 83282
Komisja Doraźna 2410
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 63831
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 48701
Nagrania sesji 52766
Druki do pobrania 1733
Oświadczenia majątkowe 6682
Formularz interpelacji 4145
Wykazy 15270
Sprawozdanie z wykonania budżetu 103007
Sprawozdawczość kwartalna 47553
Opinie RIO 106350
Organizacje pozarządowe 6358
Aktualności 11965
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1131
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 134576
Konkursy sportowe 65125
Konsultacje społeczne 39657
Analiza jakości wody 5029
Biecz 11348
Brody 12664
Marianka 6725
Zasieki 9329
Koło 3082
Zamówienia Publiczne 428073
Plan postępowań 5545
Oświadczenia majątkowe 384187
Ogłoszenia o pracy 45569
Aktualne 14086
W toku 28376
Wyniki 120009
Zamówienia do 30 000 Euro 67081
Przetargi nieruchomości 253624
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14234
Wybory 0
Sejm, Senat 57472
Wybory samorządowe 152858
2014 23495
2010 17310
Referendum Gminne 60230
Wybory uzupełniające 85262
Prezydenta RP 36011
Parlament Europejski 10619
Referenda 21591
Gospodarka odpadami 8807
Ogłoszenia 36582
Opłaty 21134
Harmonogram odbioru 28541
Deklaracje 9196
Informacje ogólne 17912
Materiały informacyjne 10425
Uchwały 20241
Analiza 11380
PSZOK 6206
RODO 3397
Rejestr Instytucji Kultury 7530
Kontrole 5356
Dokumenty do pobrania 12170
Petycje 9446
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4777

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1325
Redakcja biuletynu 8584
Rejestr zmian 2732882
Mapa serwisu 7901
Statystyki 8371
Strona główna 32304
Adresy i Telefony 18860
« powrót do poprzedniej strony