Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Brodach
Serwis internetowy jednostki: brody.pl
powrót do wersji standardowej strony »
Jesteś w dziale: Strona główna / Aktualności
Aktualności
Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:15:47
IV Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 30.01.2015r.o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach.  odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Brody,
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zm. uchwały nr XXVI/201/13 R.G. Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  2. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
  4. ustalenia planu pracy  Komisji  i Rady Gminy na 2015 rok.
  5. uchwały budżetowej Gminy Brody  na 2015r.
  6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015 – 2024
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-01-22 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-22 13:15:47
Data ostatniej zmiany: 2015-01-22 13:16:42
Data udostępnienia informacji: 2015-01-22 13:15:51
artykuł był wyświetlony: 264
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:59:21
Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-13 12:59:21
Data ostatniej zmiany: 2015-01-13 13:00:03
Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 13:00:03
artykuł był wyświetlony: 577
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-01-08 12:30:40
Druk oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-08 12:30:40
Data ostatniej zmiany: 2015-01-08 12:32:14
Data udostępnienia informacji: 2015-01-08 12:32:14
artykuł był wyświetlony: 758
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-12-19 15:21:22
Nieczynny urząd

Uprzejmie informuję, iż dnia 24 grudnia 2014 r. (Wigilia)
Urząd Gminy Brody będzie nieczynny
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-12-19 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-19 15:21:22
Data ostatniej zmiany: 2014-12-19 15:21:26
Data udostępnienia informacji: 2014-12-19 15:21:26
artykuł był wyświetlony: 1282
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-12-18 14:55:58
III Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 23.12.2014r o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Brody
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołów I i II sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Brody
     b/ określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
     c/  zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 d/ zmiany uchwały nr XXIII/180/12 Rady Gminy Brody z dnia 25.12.2012r. w spr. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody.
     e/ zmiana uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010r. w sprawie   utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.
     f/   zmiana uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014r.
     g/  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2025.
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-12-18 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-18 14:55:58
Data ostatniej zmiany: 2014-12-18 15:00:21
Data udostępnienia informacji: 2014-12-18 14:56:02
artykuł był wyświetlony: 1314
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-12-11 07:52:51
Mobilny Punkt Informacyjny

 
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-12-11 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-11 07:52:51
Data ostatniej zmiany: 2014-12-11 07:53:08
Data udostępnienia informacji: 2014-12-11 07:53:08
artykuł był wyświetlony: 1571
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-12-04 09:31:41
II sesja Rady Gminy Brody

W dniu  8 grudnia 2014r., o godz. 1400,  w świetlicy remizy strażackiej w Brodach odbędzie się II sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Brody.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad  sesji rady gminy.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-04 09:31:41
Data ostatniej zmiany: 2014-12-04 09:31:47
Data udostępnienia informacji: 2014-12-04 09:31:47
artykuł był wyświetlony: 1811
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-11-27 13:42:21
I Sesja Rady Gminy Brody

W dniu  1 grudnia 2014r. o godz. 1500,  w świetlicy remizy strażackiej w Brodach odbędzie się  I Sesja Rady Gminy Brody .
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie sesji
3. Ślubowanie radnych
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-11-27 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-27 13:42:21
Data ostatniej zmiany: 2014-11-27 13:42:24
Data udostępnienia informacji: 2014-11-27 13:42:24
artykuł był wyświetlony: 2065
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-10-30 13:39:40
Sprzedaż bezpośrednia produktów własnych

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-10-30 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-30 13:39:40
Data ostatniej zmiany: 2014-10-30 13:40:46
Data udostępnienia informacji: 2014-10-30 13:40:46
artykuł był wyświetlony: 3661
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-10-17 15:28:37
Członkowie obwodowych komisji wyborczych

Informujemy pełnomocników wyborczych, że dnia 21 października 2014 roku o godz. 8.30 odbędzie się w siedzibie Gminnej Komisji w Brodach  losowanie z pośród zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Kowalczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kowalczuk
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-17 15:28:37
Data ostatniej zmiany: 2014-10-17 15:28:43
Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 15:28:43
artykuł był wyświetlony: 4300
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.