Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Brodach
Serwis internetowy jednostki: brody.pl
powrót do wersji standardowej strony »
Jesteś w dziale: Strona główna / Aktualności
Aktualności
Data wprowadzenia: 2015-03-25 07:25:52
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-23 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-25 07:25:52
Data ostatniej zmiany: 2015-03-25 07:25:57
Data udostępnienia informacji: 2015-03-25 07:25:57
artykuł był wyświetlony: 163
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-18 08:24:37
OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE

WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych
przez Gminę Brody
w 2015 r.
ogłoszony w dniu 16 marca 2015 r.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-18 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-18 08:24:37
Data ostatniej zmiany: 2015-03-18 08:25:36
Data udostępnienia informacji: 2015-03-18 08:25:36
artykuł był wyświetlony: 400
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-17 15:08:02
VI Sesja Rady Gminy Brody

Rada Gminy Brody informuje, że w  dniu 26.03.2015r.  o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się  VI Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z  V sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności bibliotek.
 6. Informacja o  stanie opieki zdrowotnej.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Brody.
 8. Informacja z działalności kompleksu sportowego „ORLIK”.
 9. Informacja z realizacji wniosków komisji  i uchwał rady.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchylenia uchwały nr XXX194/09 w spr. ustalenia minimalnych  stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
 2. zmiany uchwały nr XXXIII/215/09 w spr. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości
 3. zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej cz. dz. nr 268/3
 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015r.
 5. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brody, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 6. określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Brody.
 7. ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania
 8.  zmian do uchwały Nr  XLII/316/14 w spr. uchwalenia rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi
 9. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
 10. zwolnienia Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
   11. Interpelacje i zapytania radnych
   12. Wolne wnioski.  
   13. Zamknięcie obrad Sesji.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-17 15:08:02
Data ostatniej zmiany: 2015-03-17 15:09:04
Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 15:09:05
artykuł był wyświetlony: 422
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:35:01
ZAWIADOMIENIE

W dniu 12.03.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                            Marian Kowalski
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-09 11:35:01
Data ostatniej zmiany: 2015-03-09 11:35:10
Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 11:35:10
artykuł był wyświetlony: 724
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:34:11
ZAWIADOMIENIE

W dniu 10.03.2015r. o godz. 10 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
                                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                                       Roman Janczewski
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-09 11:34:11
Data ostatniej zmiany: 2015-03-09 11:34:18
Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 11:34:19
artykuł był wyświetlony: 720
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:33:01
ZAWIADOMIENIE

W dniu  11.03.2015r. o godz. 8 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                           Marek Tracz
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-09 11:33:01
Data ostatniej zmiany: 2015-03-09 11:33:13
Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 11:33:13
artykuł był wyświetlony: 724
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:33:46
Sprzedaż drewna tartacznego liściastego

Wójt Gminy Brody
informuje, że posiada do sprzedaży drewno tartaczne liściaste z gatunku topola w łącznej ilości 13,46 m3
długość
średnica
m3
12,2
52
2,60
10,5
54
2,40
14,8
48
2,67
8,4
50
1,67
7,5
46
1,25
5,5
52
1,17
3,0
85
1,70
 
 Przedmiotowe drewno zlokalizowane jest w miejscowości Koło (przy budynku remizy strażackiej).
Cena wywoławcza drewna 300,00 zł brutto za m3.
Kryterium wyboru oferty – oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin wpływu do Urzędu Gminy Brody.
Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie na terenie miejsca składowania po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. 
Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta  na kupno drewna” w biurze podawczym  Urzędu Gminy w Brodach pok.  nr 3, w terminie do 6 marca 2015 r. do godz. 1400.
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu, oraz oferowaną cenę brutto.
Transport i załadunek drewna oferent zabezpiecza we własnym zakresie.
Odbiór zakupionego drewna należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zakupu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w przypadku zaoferowania ceny niższej niż wartość drewna wyceniona przez Zamawiającego.
Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach pokój nr 7  lub telefonicznie  68 371 21 55 . wew. 203.
                                                                             Wójt
                                                                             (-) Ryszard Kowalczuk
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-27 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-27 13:33:46
Data ostatniej zmiany: 2015-02-27 13:35:21
Data udostępnienia informacji: 2015-02-27 13:35:21
artykuł był wyświetlony: 1038
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-16 08:34:39
V Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 20.02.2015r o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się V Sesja Rady Gminy Brody:

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  IV sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat ofert  wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
6. Informacja z wyborów sołtysów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
     b/ w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody NR III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
     c/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
     d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
     e/ zmiany do uchwały nr XXX/194/09 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność gminy Brody zmienionej uchwałą nr /65/11 R.G. z dn.29.09.2011r.
     f/ powołania doraźnej  komisji   statutowej .
     g/ zmiany uchwały budżetowej  Gminy Brody na 2015r.
     h/ poboru podatków w drodze inkasa.
8.  Interpelacje i zapytania radnych
9.  Wolne wnioski.  
10.  Zamknięcie obrad Sesji.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-16 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-16 08:34:39
Data ostatniej zmiany: 2015-02-16 08:34:43
Data udostępnienia informacji: 2015-02-16 08:34:43
artykuł był wyświetlony: 1503
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-10 09:43:48
Zawiadomienie

W dniu 17.02.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                 Marian Kowalski
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-10 09:43:48
Data ostatniej zmiany: 2015-02-10 09:44:24
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 09:43:51
artykuł był wyświetlony: 1700
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:58:10
Zalecenia Inspekcji Weterynaryjjnej

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-05 13:58:10
Data ostatniej zmiany: 2015-02-05 13:59:41
Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 13:59:41
artykuł był wyświetlony: 1900
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.