Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Brodach
Serwis internetowy jednostki: brody.pl
powrót do wersji standardowej strony »
Jesteś w dziale: Strona główna / Aktualności
Aktualności
Data wprowadzenia: 2014-07-31 09:30:12
XXXIX Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 4.08.2014r. o godz.  1000,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie informacji o krokach podejmowanych przez WIOŚ w sprawie firmy Ekorecykling sp. z o.o.
6. Przedstawienie informacji przez RDOŚ w sprawie Ekorecykling sp. z o.o.
7. Przedstawienie sytuacji przez przedstawiciela starostwa Żary w sprawie składowiska Ekorecykling sp. z o.o.
8. Działania właściciela Ekorecykling sp. z o.o. w kierunku prawidłowej gospodarki odpadami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
     a/ uchylenia uchwały nr XXVI/205/13
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski.   
12. Zamknięcie obrad Sesji.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-07-31 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-07-31 09:30:12
Data ostatniej zmiany: 2014-07-31 09:30:19
Data udostępnienia informacji: 2014-07-31 09:30:19
artykuł był wyświetlony: 952
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-07-24 11:41:17
Informacja dla mieszkańców

Informuję mieszkańców Gminy Brody, że w dniach
od 1 sierpnia 2014r. do 14 sierpnia 2014r.
 Kasa Urzędu Gminy Brody będzie nieczynna.
 
Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Urzędu Gminy Brody nr
76 1090 1564 0000 0000 5600 1656.

 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
                                                                                   Zastępca Wójta
                                                                                (-) Juliusz Dudziak
 
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-07-24 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-07-24 11:41:17
Data ostatniej zmiany: 2014-07-24 11:41:32
Data udostępnienia informacji: 2014-07-24 11:41:32
artykuł był wyświetlony: 1246
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:09:24
XXXVIII Sesja Rady Gminy Brody

W  dniu 30.06.2014r o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXVII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja  Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5  Propozycje form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
6. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
7. Promocja gminy oraz pozyskiwanie środków unijnych.
8. Ocena pracy Wójta za 2013r.
9. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2013r.
10. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
         budżetu za 2013r.
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. wykonania
         budżetu za 2013r.
      -  uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot.  udzielenia absolutorium
         Wójtowi.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
         Brody z wykonania budżetu za 2013r.
     b/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2013r.
     c/ zmian w budżecie na 2014r.
13. Interpelacje i zapytania radnych
14. Wolne wnioski.  
15. Zamknięcie obrad Sesji.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-06-25 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-06-25 10:09:24
Data ostatniej zmiany: 2014-06-25 10:10:32
Data udostępnienia informacji: 2014-06-25 10:10:32
artykuł był wyświetlony: 2639
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:30:47
Informacja Wójta

 

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Kowalczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kowalczuk
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-08 08:30:47
Data ostatniej zmiany: 2014-04-10 08:46:50
Data udostępnienia informacji: 2014-04-08 08:31:02
artykuł był wyświetlony: 6233
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-03-26 07:52:52
W dniu 28.03.2014r. o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Brody

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXV sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja  Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z przebiegu ferii zimowych na terenie Gminy.
6. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r.
7. Informacja z działalności OPS oraz Bibliotek i świetlic za 2013r.
8 .Informacja o działalności klubów sportowych na terenie Gminy Brody oraz kompleksu sportowego „ORLIK”
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014r.
    - przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy  Brody.
    - wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2015r. środków stanowiących fundusz sołecki
    - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu
    - zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014r.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad Sesji.   
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-03-26 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-03-26 07:52:52
Data ostatniej zmiany: 2014-03-26 07:52:57
Data udostępnienia informacji: 2014-03-26 07:52:57
artykuł był wyświetlony: 6947
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:34:28
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014 roku
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014 roku.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014 roku.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 20 lutego 2014 roku do 14 marca 2014 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. nr 3 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: gospodarka@brody.pl.
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Katarzyna Morgaś –Kowalczuk
 
Formularz konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brody w 2014 roku
Lp
Stan zapisu w projekcie uchwały
wraz nr paragrafu i punktu
Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)
Uzasadnienie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot zgłaszający propozycje
Adres
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Data wypełnienia
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Morgaś-Kowalczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Morgaś-Kowalczuk
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-02-25 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-02-25 12:34:28
Data ostatniej zmiany: 2014-02-25 12:36:01
Data udostępnienia informacji: 2014-02-25 12:35:16
artykuł był wyświetlony: 8124
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-02-05 19:29:58
OGŁOSZENIE

Zastępca Wójta Gminy Brody działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/274/14 Rady Gminy Brody
z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów  w miejscowości Biecz i Koło
zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu
22 lutego 2014r. o godz.15,00
w miejscowości Biecz
– Filia Gminnej Biblioteki Publicznej.
W przypadku braku quorum, następne zebranie mieszkańców Sołectwa
odbywa się po upływie 15 minut  od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania.
 
Tematem zebrania jest:
Wybór Sołtysa. 
 
  Zastępca Wójta 
(-) Juliusz Dudziak
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-02-05 19:29:58
Data ostatniej zmiany: 2014-02-05 19:31:02
Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 19:30:03
artykuł był wyświetlony: 8688
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-02-05 19:27:41
OGŁOSZENIE

Zastępca Wójta Gminy Brody działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/274/14 Rady Gminy Brody
z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów  w miejscowości Biecz i Koło
zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu
21 lutego 2014r. o godz.15.00
 
w miejscowości Koło 
– świetlica wiejska.
 
W przypadku braku quorum, następne zebranie mieszkańców Sołectwa
odbywa się po upływie 15 minut  od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania.
 
Tematem zebrania jest:
Wybór Sołtysa. 
 
  Zastępca Wójta 
(-) Juliusz Dudziak
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-02-05 19:27:41
Data ostatniej zmiany: 2014-02-05 19:30:28
Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 19:28:03
artykuł był wyświetlony: 8685
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-01-23 12:35:41
XXXV Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 27.01.2014r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  XXXV Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r.” 
-  ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, określenia zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Brody,
 -  zarządzenia wyborów sołtysa w m. Biecz i Koło.
 -  zmian do budżetu na 2014r.
 -  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki
 -  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego z zakresu dożywiania” Pomoc gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 20120.
 -  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywi9ania”  pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
 - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 - ustalenia planu pracy komisji na 2014r.( Rewizyjnej)
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na kierownika ZGKiM w przedmiocie  braku należytego dbania w zakresie powierzonych obowiązków
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na kierownika ZGKiM w przedmiocie przewlekłości zgłoszenia usunięcia usterki urządzenia grzewczego
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na kierownika ZGKiM  w przedmiocie niezgodnego ze stanem faktycznym sposobu rozliczenia wody
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na kierownika ZGKiM w przedmiocie braku dobrej woli i rażącego niedopełnienia obowiązków
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na Wójta w przedmiocie braku prawidłowego reagowania na zgłaszane nieprawidłowości zażaleniowo – skargowe.
 - zmiana do uchwały nr XXXI-244-13 w spr, uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013- 2017
 - przekształcenia lokalu socjalnego w lokal komunalny
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji. 
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-01-23 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-01-23 12:35:41
Data ostatniej zmiany: 2014-01-23 12:36:18
Data udostępnienia informacji: 2014-01-23 12:35:44
artykuł był wyświetlony: 9065
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2014-01-10 12:24:16
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Brody

 
 
Komisji  Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku 
Publicznego oraz Ochrony Środowiska                              - 14.01.2014r. godz. 900
 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych     - 15.01.2014r. godz. 900
 
Komisji  Budżetu, Rolnictwa                                                 - 16.01.2014r. godz. 900
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-01-10 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2014-01-10 12:24:16
Data ostatniej zmiany: 2014-01-10 12:24:58
Data udostępnienia informacji: 2014-01-10 12:24:32
artykuł był wyświetlony: 9414
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.