Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Brodach
Serwis internetowy jednostki: brody.pl
powrót do wersji standardowej strony »
Jesteś w dziale: Strona główna / Aktualności
Aktualności
Data wprowadzenia: 2015-04-24 11:20:26
UNIEWAŻNIENIE II NIEOGRANICZNEGO PRZETARGU USTNEGO na sprzedaż działek nr 46/23 i 46/24 w obrębie Brody

Ogłoszenie
 
O UNIEWAŻNIENIU II NIEOGRANICZNEGO PRZETARGU USTNEGO
na sprzedaż działek nr 46/23 i 46/24 w obrębie Brody.
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
 
Wójt Gminy Brody
niniejszym informuje, iż unieważnia II nieograniczony przetarg ustny, ogłoszony na dzień 27 kwietnia 2015  r. na sprzedaż łącznie niezabudowanych działek nr 46/23 i 46/24 w obrębie Brody,  stanowiących własność Gminy Brody.
Przyczyną unieważnienia przetargu jest nieprawidłowe określenie w wykazie nieruchomości do sprzedaży oraz w ogłoszeniach o przetargu numeru księgi wieczystej dla działki nr 46/24 obręb Brody (powinno być ZG1R/00018137/6).
W związku z prowadzeniem dla przedmiotowych działek dwóch odrębnych ksiąg wieczystych nie stanowią one jednej nieruchomości i nie mogą być sprzedawane łącznie.
 
 
Brody, dnia 2015-04-24
Wójt
(-) Ryszard Kowalczuk
 
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-04-24 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-24 11:20:26
Data ostatniej zmiany: 2015-04-24 11:21:01
Data udostępnienia informacji: 2015-04-24 11:21:01
artykuł był wyświetlony: 155
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-04-21 12:38:04
VII Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 28.04.2015r.o godz.  900  w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się   VII Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  VI sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat rolnictwa w gminie Brody.
6. Informacja firmy 1t1 na temat systemu eRadny.
7. Informacja z realizacji „ Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami  pozarządowymi oraz
    innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego.
8. Informacją GOPS  Brody dot. oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla  gminy Brody
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
     b/    wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brody w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku w okresie programowania   2014 -2020.
     c/   przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody.
     d/   zmian Statutu Gminy Brody,
     e/   zmiany uchwały nr I/3/14 Rady Gminy Brody z dnia  8.12.2014r. w spr. powołania Komisji  Rewizyjnej.
     f/  likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Brodach.
     g/ przyjęcia przez gminę dotacji.
10.  Interpelacje i zapytania radnych
11.  Wolne wnioski.  
12.  Zamknięcie obrad Sesji.                                                                                                      
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-21 12:38:04
Data ostatniej zmiany: 2015-04-21 12:41:39
Data udostępnienia informacji: 2015-04-21 12:38:30
artykuł był wyświetlony: 284
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-04-21 07:50:29
Porady Prawne

PRAWNIK UDZIELA PORAD PRAWNYCH W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 12.00 - 14.00
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-21 07:50:29
Data ostatniej zmiany: 2015-04-21 07:50:33
Data udostępnienia informacji: 2015-04-21 07:50:33
artykuł był wyświetlony: 295
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-31 13:18:09
Zawiadomienie

W dniu  15.04.2015r. o godz. 8 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                               Przewodniczący Komisji
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-31 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-31 13:18:09
Data ostatniej zmiany: 2015-03-31 13:18:13
Data udostępnienia informacji: 2015-03-31 13:18:13
artykuł był wyświetlony: 998
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-25 07:25:52
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-23 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-25 07:25:52
Data ostatniej zmiany: 2015-03-25 07:25:57
Data udostępnienia informacji: 2015-03-25 07:25:57
artykuł był wyświetlony: 1232
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-18 08:24:37
OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE

WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych
przez Gminę Brody
w 2015 r.
ogłoszony w dniu 16 marca 2015 r.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-18 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-18 08:24:37
Data ostatniej zmiany: 2015-03-18 08:25:36
Data udostępnienia informacji: 2015-03-18 08:25:36
artykuł był wyświetlony: 1469
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-17 15:08:02
VI Sesja Rady Gminy Brody

Rada Gminy Brody informuje, że w  dniu 26.03.2015r.  o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się  VI Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z  V sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności bibliotek.
 6. Informacja o  stanie opieki zdrowotnej.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Brody.
 8. Informacja z działalności kompleksu sportowego „ORLIK”.
 9. Informacja z realizacji wniosków komisji  i uchwał rady.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchylenia uchwały nr XXX194/09 w spr. ustalenia minimalnych  stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
 2. zmiany uchwały nr XXXIII/215/09 w spr. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości
 3. zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej cz. dz. nr 268/3
 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015r.
 5. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brody, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 6. określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Brody.
 7. ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania
 8.  zmian do uchwały Nr  XLII/316/14 w spr. uchwalenia rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi
 9. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
 10. zwolnienia Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
   11. Interpelacje i zapytania radnych
   12. Wolne wnioski.  
   13. Zamknięcie obrad Sesji.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-17 15:08:02
Data ostatniej zmiany: 2015-03-17 15:09:04
Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 15:09:05
artykuł był wyświetlony: 1490
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:35:01
ZAWIADOMIENIE

W dniu 12.03.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                            Marian Kowalski
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-09 11:35:01
Data ostatniej zmiany: 2015-03-09 11:35:10
Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 11:35:10
artykuł był wyświetlony: 1794
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:34:11
ZAWIADOMIENIE

W dniu 10.03.2015r. o godz. 10 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
                                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                                       Roman Janczewski
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-09 11:34:11
Data ostatniej zmiany: 2015-03-09 11:34:18
Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 11:34:19
artykuł był wyświetlony: 1792
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:33:01
ZAWIADOMIENIE

W dniu  11.03.2015r. o godz. 8 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                           Marek Tracz
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-09 11:33:01
Data ostatniej zmiany: 2015-03-09 11:33:13
Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 11:33:13
artykuł był wyświetlony: 1793
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.