Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Brodach
Serwis internetowy jednostki: brody.pl
powrót do wersji standardowej strony »
Jesteś w dziale: Strona główna / Aktualności
Aktualności
Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:33:46
Sprzedaż drewna tartacznego liściastego

Wójt Gminy Brody
informuje, że posiada do sprzedaży drewno tartaczne liściaste z gatunku topola w łącznej ilości 13,46 m3
długość
średnica
m3
12,2
52
2,60
10,5
54
2,40
14,8
48
2,67
8,4
50
1,67
7,5
46
1,25
5,5
52
1,17
3,0
85
1,70
 
 Przedmiotowe drewno zlokalizowane jest w miejscowości Koło (przy budynku remizy strażackiej).
Cena wywoławcza drewna 300,00 zł brutto za m3.
Kryterium wyboru oferty – oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin wpływu do Urzędu Gminy Brody.
Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie na terenie miejsca składowania po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. 
Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta  na kupno drewna” w biurze podawczym  Urzędu Gminy w Brodach pok.  nr 3, w terminie do 6 marca 2015 r. do godz. 1400.
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu, oraz oferowaną cenę brutto.
Transport i załadunek drewna oferent zabezpiecza we własnym zakresie.
Odbiór zakupionego drewna należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zakupu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w przypadku zaoferowania ceny niższej niż wartość drewna wyceniona przez Zamawiającego.
Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach pokój nr 7  lub telefonicznie  68 371 21 55 . wew. 203.
                                                                             Wójt
                                                                             (-) Ryszard Kowalczuk
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-27 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-27 13:33:46
Data ostatniej zmiany: 2015-02-27 13:35:21
Data udostępnienia informacji: 2015-02-27 13:35:21
artykuł był wyświetlony: 264
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-16 08:34:39
V Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 20.02.2015r o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się V Sesja Rady Gminy Brody:

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  IV sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat ofert  wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
6. Informacja z wyborów sołtysów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
     b/ w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody NR III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
     c/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
     d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
     e/ zmiany do uchwały nr XXX/194/09 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność gminy Brody zmienionej uchwałą nr /65/11 R.G. z dn.29.09.2011r.
     f/ powołania doraźnej  komisji   statutowej .
     g/ zmiany uchwały budżetowej  Gminy Brody na 2015r.
     h/ poboru podatków w drodze inkasa.
8.  Interpelacje i zapytania radnych
9.  Wolne wnioski.  
10.  Zamknięcie obrad Sesji.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-16 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-16 08:34:39
Data ostatniej zmiany: 2015-02-16 08:34:43
Data udostępnienia informacji: 2015-02-16 08:34:43
artykuł był wyświetlony: 730
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-10 09:43:48
Zawiadomienie

W dniu 17.02.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                 Marian Kowalski
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-10 09:43:48
Data ostatniej zmiany: 2015-02-10 09:44:24
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 09:43:51
artykuł był wyświetlony: 927
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:58:10
Zalecenia Inspekcji Weterynaryjjnej

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-05 13:58:10
Data ostatniej zmiany: 2015-02-05 13:59:41
Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 13:59:41
artykuł był wyświetlony: 1128
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:49:02
Zawiadomienie

W dniu  12.02.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                     Przewodniczący Komisji
                                                               Marek Tracz
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-05 13:49:02
Data ostatniej zmiany: 2015-02-05 13:49:34
Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 13:49:34
artykuł był wyświetlony: 1132
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:48:27
Zawiadomienie

W dniu 11.02.2015r. o godz. 10 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
                                                         Przewodniczący Komisji
                                                               Roman Janczewski
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-03 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-03 10:48:27
Data ostatniej zmiany: 2015-02-03 10:48:37
Data udostępnienia informacji: 2015-02-03 10:48:37
artykuł był wyświetlony: 1228
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-02 14:26:20
Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

Lp.
Sołectwo
Data
Godz.
Miejsce
1.
Wierzchno
05.02.2015
16.30
U sołtysa
2.
Jasienica
05.02.2015
17.30
Zielona sala
3.
Jałowice
05.02.2015
19.00
Świetlica
4.
Jeziory Wysokie
06.02.2015
16.30
OEP-L
5.
Grodziszcze
06.02.2015
18.00
Świetlica
6.
Zasieki
07.02.2015
11.00
Świetlica
7.
Janiszowice
07.02.2015
12.30
Świetlica
8.
Koło
07.02.2015
16.00
Świetlica
9.
Suchodół
09.02.2015
16.30
u. p. Bojki
10.
Datyń
09.02.2015
18.00
Świetlica
11.
Marianka
10.02.2015
16.00
Plac zabaw
12.
Biecz
10.02.2015
18.00
Biblioteka
13.
Kumiałtowice
11.02.2015
17.00
Świetlica
14.
Jeziory Dolne
12.02.2015
17.00
Świetlica
15.
Nabłoto
13.02.2015
16.00
U sołtysa
16.
Brody
14.02.2015
16.00
Remiza OSP
 
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-02 14:26:20
Data ostatniej zmiany: 2015-02-02 14:26:36
Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 14:26:36
artykuł był wyświetlony: 1264
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-02-02 07:49:41
Przedłużenie terminu
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-02 07:49:41
Data ostatniej zmiany: 2015-02-02 07:51:45
Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 07:51:32
artykuł był wyświetlony: 1290
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:15:47
IV Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 30.01.2015r.o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach.  odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Brody,
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zm. uchwały nr XXVI/201/13 R.G. Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  2. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
  4. ustalenia planu pracy  Komisji  i Rady Gminy na 2015 rok.
  5. uchwały budżetowej Gminy Brody  na 2015r.
  6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015 – 2024
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-01-22 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-22 13:15:47
Data ostatniej zmiany: 2015-01-22 13:16:42
Data udostępnienia informacji: 2015-01-22 13:15:51
artykuł był wyświetlony: 1638
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:59:21
Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 00:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-13 12:59:21
Data ostatniej zmiany: 2015-01-13 13:00:03
Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 13:00:03
artykuł był wyświetlony: 1883
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.