ˆ

Sejm, Senat

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 22 sierpnia 2011r.

Informacja ogłoszona dnia 2011-08-25 12:13:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ), podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 
Numer obwodu głosowania Granica obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 miejscowości: Brody, Brożek, Datyń, Janiszowice, Jeziory Dolne, Jeziory Wysokie, Marianka, Nabłoto, Proszów, Suchodół, Zasieki, Żytni Młyn
Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2
(dla wyborców niepełnosprawnych)
(do głosowania korespondencyjnego)
2 miejscowości: Biecz, Grodziszcze, Jałowice, Jasienica, Koło, Kumiałtowice, Lasek, Wierzchno Filia Gminnej Biblioteki Publicznej Biecz 82
 
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 25 września 2011r. do Urzędu Gminy.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 29 września 2011r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
 
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody przy ul. Rynek 2, pokój Nr 3 i 5 albo pod nr telefonów 68 3712155 wewn. 34 i 38 lub w formie elektronicznej, adres e-mail .
 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 9 października 2011r.(niedziela) w godzinach od 7,00 do 21,00.
 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
 
Wójt Gminy /-/ Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: H.Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2011-08-25 12:13:35
Osoba, która odpowiada za treść: G.Jarosz Data wprowadzenia do BIP 2011-08-25 12:13:35
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Jarosz Data udostępnienia informacji: 2011-08-25 12:13:42
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Jarosz Data ostatniej zmiany: 2011-08-25 12:14:49
Artykuł był wyświetlony: 11919 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach