ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXXV Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2018-04-19 12:23:48 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23.04.2018r. o godz. 10 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Brody..
3. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Policji za 2017r oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Brody.
6. Informacja o działalności kompleksu sportowego ”Orlik”
7. Informacja z realizacji „Programu  współpracy” Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w  art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017r.
9. Podsumowanie działalności Referatu Komunalnego za 2017r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie
     - zmiany uchwały Nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2018-2022.
     - utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brodach.
     - zmiany uchwały  nr XXXI/200/17 Rady Gminy Brody w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Brodach, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach im. Stefana Batorego i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  w Publiczną Szkołę Podstawową w Brodach
   -  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Brody publicznym przedszkolu.
     - zmiany do budżetu na 2018r.
     - zmiany w WPF Gminy Brody na lata 2018 – 2034.
     - przyjęcia przez Gminę dotacji.
11. Wnioski i interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 12:23:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 12:23:48
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 12:23:48
Artykuł był wyświetlony: 1480 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach