Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

IV Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-29 10:03:19 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 31.01.2019r. o godz. 1000, w  sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Brody
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z realizacji  wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8 .Podsumowanie prac komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie „Uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie „Zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich”
11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Zasieki
12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Wierzchno
13..Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Suchodół
14. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Nabłoto
15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Marianka
16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Kumiałtowice
17. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Koło
18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jasienica
19 .Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Janiszowice
20. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jałowice
21. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jeziory Dolne
22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jeziory Wysokie
23. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Grodziszcze
24. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Datyń
25. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Brody
26. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Biecz
27. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przekazywania jednostkom  pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXVI/210/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
31. Sprawy różne.
32. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-29 10:03:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-29 10:03:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-29 10:03:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
479 raz(y)