ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-29 13:47:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody
zaprasza do złożenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
 
zarządzenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-11-29 13:47:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-11-29 13:47:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-03 12:44:26
Artykuł był wyświetlony: 351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-27 14:54:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

W roku 2019 na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Brody w okresie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  dotację otrzyma Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro”  – kwota dotacji 45.000zł.
 
Skład Komisji:
1. Michalina Łajtar – przewodnicząca
2. Jarosław Hajdul – członek
3. Maria Lecyk – członek
4. Józefa Walczak - członek
 
Brody, dnia 21 grudnia 2018 r.
Wójt
Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-12-27 14:54:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-12-27 14:54:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-12-27 14:54:59
Artykuł był wyświetlony: 367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-28 16:22:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2018-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2018-10-28 16:22:03
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-10-28 16:22:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-10-28 16:22:59
Artykuł był wyświetlony: 806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Brody w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 09:40:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 09:40:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 09:40:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 09:40:37
Artykuł był wyświetlony: 1720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 13:44:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku
 
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 13:44:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 13:48:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 13:48:45
Artykuł był wyświetlony: 2003 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków finansowanych ze środków Polsko-Niemieckich Współpracy Młodzieży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 09:56:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion ,,Sprewa-Nysa-Bóbr” informuje o prowadzonym naborze wniosków finansowanych ze środków Polsko-Niemieckich Współpracy Młodzieży.
Dofinansowane mogą zostać wszystkie przedsięwzięcia, które będą miały charakter spotkania polskiej i niemieckiej młodzieży, przy czym na terenie Euroregionu mogą być również finansowane projekty dla dzieci młodszych niż 12 lat oraz programy krótsze niż 4 dni.
Wnioski kompletne, które wpłyną do biura Euroregionu ,,Sprewa-Nysa-Bóbr” do dnia 20 maja, a ich termin realizacji przypada w 2018 r., maja zagwarantowane dofinansowanie na poziomie ok. 69% maksymalnych stawek ryczałtowych.
Więcej informacji na stronie internetowej Euroregionu ,,Sprewa-Nysa-Bóbr”  oraz pod numerem telefonu 68 455 80 53.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 09:56:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 09:56:11
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 12:24:15
Artykuł był wyświetlony: 2083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji w 2017r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 08:58:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 08:58:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 08:59:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 08:59:02
Artykuł był wyświetlony: 2007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-17 12:12:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkursu dla NGO na inicjatywy młodzieży i dla młodzieży związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
TYTUŁ KONKURSU:
„Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.
KWOTA DOTACJI
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 10 000,00 zł.
DLA KOGO?
Organizacje pozarządowe. Tegoroczna edycja dopuszcza również możliwość zaangażowania grup niebędących członkami organizacji lub podmiotu startującego w konkursie.
JAKIE FORMULARZE?
Należy złożyć  ofertę na realizację zadania publicznego. OFERTĘ NALEŻY PRZYGOTOWYWAĆ ZGODNIE Z KRYTERIAMI OCENY ZAWARTYMI W KARCIE OCENY. Promocja województwa lubuskiego minimum 10% dotacji, wkład własny 10% - osobowy.
DO KIEDY PRZYJMOWANIE OFERT?
 Oferty należy składać do dnia 4 maja 2018 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6. Ofertę można przesłać pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.
CO MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA - ZADANIA ZWIĄZANE Z ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI?
Np. biegi, warsztaty, turnieje, konferencje, koncerty, zajęcia, spektakle, publikacje, innowacyjne projekty naukowe, filmy, strony internetowe, wydawnictwa, promocję wolontariatu.
 
KONTAKT:
Biuro Projektu: Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki ul. Chrobrego 1-3-5 - Agnieszka Chorążyczewska tel. 68 456 5260
mail projektu  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-04-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-04-17 12:12:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-17 12:12:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-17 12:14:35
Artykuł był wyświetlony: 2030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 11:26:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie w roku 2018 dotacji na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
 
W roku 2018 na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Brody w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r.  dotację otrzyma Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro”  – kwota dotacji 45.000zł.
 
Skład Komisji:
1.Michalina Łajtar – przewodnicząca
2. Agnieszka Stępień – członek
3. Maria Lecyk – członek
4. Józefa Walczak - członek
Brody, dnia 29 grudnia 2017 r.
Z – ca Wójta
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 11:26:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 11:26:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 11:26:31
Artykuł był wyświetlony: 3043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 09:11:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 09:11:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 09:12:11
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-30 09:12:11
Artykuł był wyświetlony: 3206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu