ˆ

Komisja Rewizyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

lata 2014-2018: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-13 13:18:37

21.09.2017r.

1. Po przeanalizowaniu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. po stronie dochodów komisja wnioskuje o zwiększenie ściągalności zadłużeń podatków i  opłat.
2. Komisja wyraża zaniepokojenie  zbyt niską sprzedażą składników majątkowych.
3. Komisja prosi o odpowiedź czy wystąpiono do firmy GOTCHA SPIELFEL do uregulowanie spraw związanych z użytkowaniem działki gminnej przyległej do ich terenu.
4. Komisja zapoznała się z projektami uchwał oraz informacją Wójta o realizacji uchwał Rady i wniosków komisji.
Przewodniczący Komisji
Ryszard Łyczakowski

21.04.2016r.

1. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu : GOPS, Biblioteki, Przedszkola, Zespołu Szkół, komisji RPA..
2. Komisja wnioskuje, by Wójt w miarę możliwości wcześniej przekazywał pracownikom Urzędu informacje o nieobecnościach. w danym dniu.
3. Komisja wnioskuje, by pracownicy zaplanowali i jak najszybciej wykorzystali zaległe urlopy.
4. Zapoznano się z projektem uchwały w spr. zasad używania herbu Gminy Brody.
Przewodniczący Komisji
Ryszard  Łyczakowski

7.09.2015r.

1. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2015r.
Wiceprzewodniczący Komisji
Marek Rubin

3.06.2015r.

1.  Komisja  - dokonała analizy:
  • sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2014r.
  • sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy .
- zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o tym sprawozdaniu.
2. Komisja ustaliła wpisanie do  protokołu uwag dot. wykonania budżetu za 2014r.
-   niesłusznie wydatkowane środki na zakup dekoracji świątecznych
-   przekroczenie budżetu w rozdz. 75023 w zadaniu remontu budynku U.G. z kwoty 430 tys do 1.060 tys.
-   nie przyjęto dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie studium
3.  Komisja negatywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2014r.
4.  Komisja wnioskuje o nieudzielenie  Wójtowi absolutorium za 2014r.
5.  Zapoznano się z  wykazem zużytego paliwa na poszczególne pojazdy w  ZGKiM.
Przewodniczący Komisji
Adam  Zieliński

06.03.2015

1.  Komisja zapoznała  się z  informacją dotyczącą wykonania budżetu za 2014r.
-   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
-   Przedszkola Samorządowego
-   Biblioteki
2. Ze względu na brak sprawozdania,  nie zapoznano się z informacją z Zespołu Szkół w Brodach.
 
       Przewodniczący Komisji
              Adam Zieliński

16.01.2015r.

1. Komisja prosi o zaproszenie na posiedzenie marcowe komisji :
- kierownika budowy świetlicy w Jasienicy p. Borzdyńskiego z pełną dokumentacją  wraz z dziennikiem budowy dot. tej inwestycji,
- sołtysa z Koła z pełną dokumentacją remontu świetlicy w Kole.
2. Należy wystąpić do sołectwa w Kole z pismem i wskazaniem o zatrudnienie inspektora nadzoru z uprawnieniami nadzorującymi prace remontowe w wewnątrz budynku.
3. Komisja wnioskuje do Wójta o przekazywanie na bieżąco na posiedzeniach komisji informacji  o  stanie realizacji wniosków komisji.
4. Komisja wnioskuje o zawieszenie w czynnościach  kierownika ZGKiM  do czasu zakończenia sprawy dot. wycinki drzewa w parku.
5. Komisja  wnioskuje o powiadomienie organów ścigania o nielegalnej wycince i pozyskaniu drzewa na  szkodę  Urzędu Gminy.  
                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                  Adam Zieliński

29.12.2014r.

1. Opracowano plan  pracy komisji na 2015r.
2. Zapoznano się z budżetem sołeckim wsi Koło i Jasienica.
    Ustalono, że należy sprawdzić, czy w/w wsie posiadają dokumentację na prace  remontowe, ich harmonogram, czy są osoby odpowiedzialne za nadzór tych robót.
3. Przyspieszenie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wycinki drzew.
4. Ustalenie na jakim etapie jest stan dokumentacji dotyczącej remontu sali gimnastycznej w szkole.
5. Przedstawienie badań dotyczących wody w Mariance.
    Czy ZGKiM jest w ich posiadaniu. Kwestia wyegzekwowania gwarancji od firmy Wykonawczej.
6. W związku z pracami nad sporządzeniem strategii dla Gminy Brody, złożenie zapytania ofertowego dla firm odnośnie wykonania w/w strategii.
7. Wystąpienie do radcy prawnego o wykładnię prawa dot. wykorzystania VW BUS OSP będącego w krajowym systemie ratownictwa do celów niezwiązanych z ratownictwem.
                                                                                                   Przewodniczący komisji
                                                                                                            Adam Zieliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 13:18:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 13:18:54
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 09:22:55
Artykuł był wyświetlony: 2143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu