ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA - kasa nieczynna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 13:13:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 1 czerwca 2018 r kasa w Urzędzie Gminy Brody będzie nieczynna.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Kowalczuk Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kowalczuk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 13:13:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 13:13:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 13:13:36
Artykuł był wyświetlony: 1668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA UPAŁY!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 08:40:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 08:40:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 08:41:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 08:41:34
Artykuł był wyświetlony: 1612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program stypendialny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 09:33:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

więcej szczegółów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: UP Poznań Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: UP Poznań Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 09:33:54
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 09:33:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 09:33:58
Artykuł był wyświetlony: 1650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Brodach dotycząca ochrony danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 10:38:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) informuję, że: 
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Brodach, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Wójt Gminy Brody
Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych:
Urząd Gminy w Brodach
ul. Rynek 2; 68-343 Brody
 1. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz.922).  W tym zakresie może zwrócić się pisemne do Wójta Gminy Brody  w trybie art. 33 w/w ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 10:38:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 10:38:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 10:38:30
Artykuł był wyświetlony: 1692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 10:36:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.05.2018r. o godz. 1000,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym.
6. .Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały nr XXXIV/223/18 w spr. ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy  Brody.
-  przystąpienia Gminy Brody do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego projekty realizowane poza formułą ZIT.
-  zmian uchwały budżetowej gminy Brody na 2018r.
-  udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o statusie miejskim.
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuplice
-  zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018-2034.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 10:36:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 10:36:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 10:36:07
Artykuł był wyświetlony: 1619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga – nabory wniosków w LGD rozstrzygnięte!!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-14 11:34:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach:
 • 1/2018/IRiK w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
 • 2/2018/P w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
 • 3/2018/R w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
 • 4/2018/IT w zakresie Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej;
 • 5/2018/Z w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków.
 
Na stronie www.grupaluzycka.pl dostępne są:
 • Protokół z posiedzenia Rady z dn. 20.04.2018 wraz załącznikami.
 • Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 1/2018/IRiK.
 • Lista operacji wybranych – nabór 1/2018/IRiK
 • Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 2/2018/P.
 • Lista operacji wybranych – nabór 2/2018/P.
 • Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 3/2018/R.
 • Lista operacji wybranych – nabór 3/2018/R.
 • Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 4/2018/IT.
 • Lista operacji wybranych – nabór 4/2018/IT.
 • Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 5/2018/Z.
 • Lista operacji wybranych – nabór 5/2018/Z.
 •  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: LGD Data wytworzenia informacji: 2018-05-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: LGD Data wprowadzenia do BIP 2018-05-14 11:34:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-14 11:34:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-14 11:34:43
Artykuł był wyświetlony: 1754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-14 11:31:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 18.05.2018r  o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-14 11:31:09
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-14 11:31:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-14 11:31:13
Artykuł był wyświetlony: 1769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-14 11:28:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 14.05.2018r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-14 11:28:54
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-14 11:28:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-14 11:28:58
Artykuł był wyświetlony: 1673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs - Najładniejsza posesja, Najładniejsze sołectwo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-08 13:15:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zasad przeprowadzenia konkursu w kategoriach: „Najładniejsza posesja” i  „Najładniejsze sołectwo - miejsce użyteczności publicznej” na terenie gminy Brody w roku 2018
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 13:15:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 13:19:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 13:20:00
Artykuł był wyświetlony: 1779 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-08 11:14:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych przez Zarząd Województwa Lubuskiego w sprawie:

Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 11:14:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 11:16:50
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 11:16:50
Artykuł był wyświetlony: 1783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu