ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - podsumowanie dotychczasowo podjętych działań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 13:02:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 13:02:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 13:02:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 13:02:44
Artykuł był wyświetlony: 2511 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dla Hodowców Drobiu !!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 09:02:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 09:02:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 09:02:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 09:02:46
Artykuł był wyświetlony: 2564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 07:59:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 18.04.2017r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 07:59:00
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 07:59:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 07:59:25
Artykuł był wyświetlony: 2556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 07:57:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 19.04.2017r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 07:57:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 07:59:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 07:59:25
Artykuł był wyświetlony: 2252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończenie prac przy zasypywaniu pogorzeliska piachem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 07:39:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 07:39:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 07:40:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 07:40:16
Artykuł był wyświetlony: 2218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-04 13:23:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

W lipcu, sierpniu i wrześniu studenci studiów stacjonarnych z Lubuskiego będą mogli odbyć bezpłatne praktyki w urzędzie marszałkowskim. To część działań, jakie realizujemy w ramach programu dla młodych Młodzi On-Life. Rekrutacja rusza 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia.
Preferowane kierunki studiów to między innymi: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka. Praktyka będzie bezpłatna i potrwa 1 miesiąc, obejmie maks. 150 godzin zegarowych. Student będzie mógł uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym. Studenci odbędą praktyki w komórkach organizacyjnych urzędu, z uwzględnieniem kierunku studiów, który powinien być zbieżny z zakresem zadań realizowanych w departamencie. Dyrektorzy departamentów wyznaczą opiekunów praktyk w danym wydziale, określają program praktyk i zakres zadań, które będą realizowane przez praktykanta w ramach danej komórki organizacyjnej oraz harmonogram realizacji tych zadań. Praktykanci odbędą  szkolenie wstępne z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (instruktażu ogólnego) oraz instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez kierownika wydziału, w którym odbywa się praktyka.
Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Urzędzie powinni wypełnić czytelnie wniosek i przesłać wypełnione zgłoszenie pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach pracy Urzędu.
 
Wniosek, regulamin oraz więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lubuskie.pl/606/Praktyki_u_Marszalka/

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Kozińska Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kozińska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 13:23:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 13:23:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-04 13:23:32
Artykuł był wyświetlony: 2096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NABORY WNIOSKÓW W LGD ZAKOŃCZONE!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-31 20:51:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-31 20:51:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-31 20:52:22
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-31 20:52:22
Artykuł był wyświetlony: 2230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dotyczący sytuacji w zakładzie w Brożku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-29 20:57:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-03-29 20:57:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-29 20:58:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 20:58:17
Artykuł był wyświetlony: 2033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Dotacja Norweska” na zakup instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 13:22:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotacja Norweska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 13:22:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 13:22:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 13:22:36
Artykuł był wyświetlony: 2372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 09:29:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 31.03.2017r.o godz. 1000,  w  świetlicy OSP Brody odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. Rady Gminy Brody.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Starosty Powiatu Żarskiego o  aktualnej sytuacji po pożarze w Brożku.
5. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o działalności Gminnej  Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r.
7. Informacja o działalności kompleksu sportowego „Orlik”
8. Informacja z działalności GOPS, bibliotek za 2016r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a/ uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki
   b/ określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brody 
   c/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017r.
   d/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego
   e/ zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr XXIV/159/17 z dn. 23.02.2017r. dot. ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody.
   f/ w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
 10. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi .
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 09:29:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 09:29:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 09:30:11
Artykuł był wyświetlony: 2051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu