ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 11:11:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 16.10.2017r. o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody   odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego   
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 11:11:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 11:11:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 11:12:49
Artykuł był wyświetlony: 1227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat pogodowy z dnia 12.10.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 11:50:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 11:50:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 11:51:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 11:51:31
Artykuł był wyświetlony: 1196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 09:33:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo
     W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i ostatnimi zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych, informujemy o możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, /…/ (cz. 83, poz. 4), m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin   lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku ostatnich zjawisk atmosferycznych poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Kwota zasiłku wynosi do 6 tys. zł.
     Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł., a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł.
     Pomoc będzie poprzedzona szczegółową analizą potrzeb i rodzin poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń.
     Szczegółowych informacji udziela  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brodach ul. Rynek 2; 68-343 Brody ( tel. 68 371 25 74).
Z-ca Wójta Gminy Brody
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 09:33:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 09:33:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 09:33:09
Artykuł był wyświetlony: 1246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat pogodowy z dnia 05.10.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-05 14:38:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 14:38:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 14:38:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 14:41:41
Artykuł był wyświetlony: 1330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmienione godziny otwarcia Urzędu Gminy 11 października

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-03 10:08:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
      Zgodnie z Planem Szkolenia w gminie Brody na 2017 rok, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Brody, organizowana jest odprawa szkoleniowa z zakresu spraw obronnych.
     W związku z powyższym Urząd Gminy  w Brodach w  dniu  11.10.2017r.  (tj. środa)  będzie czynny do godz. 13.00.
 
Wójt Gminy Brody
(-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-03 10:08:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 10:08:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-03 10:08:18
Artykuł był wyświetlony: 1349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LGD - Grupa Łużycka – zmiany w przepisach!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-28 13:22:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Z początkiem września weszły w życie zmiany do przepisów na podstawie których Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka' jest zobowiązane zaktualizować i dostosować swoje procedury do tych zmian. Projekty zmian zostaną przedstawione do konsultacji społecznych w późniejszym terminie.
       Informujemy, że konieczność dostosowania wewnętrznych dokumentów LGD do obowiązujących przepisów wstrzymuje ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-28 13:22:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-28 13:22:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-28 13:22:26
Artykuł był wyświetlony: 1171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NIE PORZUCAJ - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 11:58:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

  • plakat (PDF, 5.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-26 11:59:02 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Gwoździński Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Gwoździński Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 11:58:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 11:59:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 11:59:40
Artykuł był wyświetlony: 1163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uprawa maku i konopi włóknistych w roku 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 11:54:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2018 na  terenie Gminy Brody proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy Brody, Rynek 2, pokój nr  7 w terminie do 31.10.2017 r. Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z  przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i  konopi włóknistych na 2018 rok.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 11:54:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 11:55:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 11:55:02
Artykuł był wyświetlony: 1169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 09:28:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 29.09.2017r. o godz. 11 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się  XXIX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Brody.
3. Rozstrzygnięcie konkursu „Estetyczna  posesja i sołectwa”
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Rolnictwo w gminie, pozyskiwanie środków.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
8. Ocena realizacji wniosków komisji oraz uchwał Rady za I półrocze 2017r.
9. Podsumowanie wakacji 2017r.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie    
    -  uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Woj. Lub. w spr. obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Nysy”
    -  zmiany uchwały nr XXVI/197/13,  R.G.Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. Uchwalenia wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
     - w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania.
     -  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę nr V/33/2011 rady Gminy Brody z dn. 24.03.2011r. w spr. określenia zasad trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.
      -  zmiany w budżecie na 2017r.
11. Wnioski i interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 09:28:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 09:28:42
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 09:28:42
Artykuł był wyświetlony: 1124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-14 14:05:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
W dniu 22.09.2017r. o godz. 900 w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący Komisji
Ryszard Łyczakowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-09-14 14:05:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-14 14:06:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-14 14:06:24
Artykuł był wyświetlony: 1282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu