Aktualności - Gmina Brody
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wycinka drzew

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-08 09:06:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 09:06:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 09:07:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 09:07:38
Artykuł był wyświetlony: 1318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-01 11:41:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 5.03.2018r. o godz. 10 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXIV Sesję Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Brody..
3. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie służby zdrowia.
6. Informacja o mieszkaniach socjalnych i komunalnych oraz stan zadłużenia na 31.12.2017r.
7. Analiza realizacji wniosków komisji i uchwał za 2017r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie    
     -  zwrotu nieruchomości do zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Filia w Zielonej Górze.
     -  podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
     -  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018r.
     -  uchwalenia wieloletniego programu mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2018 - 2022.
     -  ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody.
     -  zaciągnięcie kredytu długoterminowego
     -  zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
     -  zmiany do budżetu na 2018r.
6. Wnioski i interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-03-01 11:41:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-01 11:41:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-01 11:41:49
Artykuł był wyświetlony: 1338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przerwa w działaniu skrzynek e-mail oraz strony brody.pl

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-21 08:52:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo! W związku z pracami konserwacyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy w okresie 21 lutego godz. 1300 - 22 lutego godz. 1300 nastąpi przerwa w działaniu skrzynek e-mail pracowników oraz strony brody.pl. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Paś Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Paś Data wprowadzenia do BIP 2018-02-21 08:52:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 08:52:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 09:56:10
Artykuł był wyświetlony: 1347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lubuski Fundusz Pożyczkowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 11:14:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

szczegółowe informacje

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: ARR Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: ARR Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 11:14:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 11:14:20
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 11:14:20
Artykuł był wyświetlony: 1253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej - LGD-Grupa Łużycka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 10:46:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: LGD-Grupa Łużycka Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: LGD-Grupa Łużycka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 10:46:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 10:47:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 10:47:31
Artykuł był wyświetlony: 1202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Założeniu konta w aplikacji eWniosekPlus

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 09:56:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 09:56:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 09:58:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 09:58:16
Artykuł był wyświetlony: 1119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odwołanie ogłoszonego na dzień 16 lutego 2018 roku drugiego przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-14 15:40:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2016r., poz. 2147 z późn.zm.) – odwołuje ogłoszony na dzień 16 lutego 2018 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Jasienica pod nr 30 z ważnych powodów.
 
Brody, 14 lutego 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 15:40:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 15:40:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 15:41:34
Artykuł był wyświetlony: 1215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE - Radca prawny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 11:56:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy
radca prawny udzielać będzie porad jutro (środa) 14 lutego 2018 r. od godz. 11.00.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 11:56:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 11:56:48
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 11:56:48
Artykuł był wyświetlony: 1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lubuskie Inicjatywy Senioralne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 11:46:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – Lubuskie Inicjatywy Senioralne
Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych”, o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, obejmuje:
  • rozwijanie i promowanie wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych,
  • realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
  • realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
  • działania przeciwdziałające e - wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
  • wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,
  • zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.
Zasięg oddziaływania realizowanego zadania co najmniej regionalny tj. obejmuje swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty (poprzez promocję zadania na terenie województwa lubuskiego, adresatów zadania, bądź oddziaływanie itp.), dodatkowo punktowane będą projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz projekty związane z obchodami 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 300.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.
Oferty należy składać do 1 marca.
Termin realizacji - zakończenie zadań nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 11:46:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 11:47:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 11:47:02
Artykuł był wyświetlony: 1079 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - Nabór wniosków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 10:12:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 10:12:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 10:13:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 10:13:14
Artykuł był wyświetlony: 1091 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu