ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje - zmiany w dokumentach wewnętrznych LGD

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 09:38:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" informuje, że na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl zostały zamieszczone projekty zmian do w/w dokumentów. Prosimy o zgłaszanie uwag / opinii.
 
Prezes Stowarzyszenia "LGD - Grupa Łużycka"
Helena Miklaszewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 09:38:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 09:38:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 09:38:45
Artykuł był wyświetlony: 960 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prognoza niebezpiecznych zjawisk - wojewodztwo lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-10 08:51:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-10 08:51:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-10 08:52:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-10 08:52:05
Artykuł był wyświetlony: 1015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA - silny wiatr

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 12:30:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wystąpienie silnego wiatru

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 12:30:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 12:30:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 12:30:17
Artykuł był wyświetlony: 1021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Księga Komunikacji Kryzysowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 12:28:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Księga Komunikacji Kryzysowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 12:28:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 12:28:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 12:28:09
Artykuł był wyświetlony: 929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 12:15:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 20.11.2017r. o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody   odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 12:15:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 12:15:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 12:15:52
Artykuł był wyświetlony: 921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-20 14:18:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

                
  W dniu 27.10.2017r. o godz. 10 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX  sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja  Prezesa WIOŚ i Starostwa Powiatowego o aktualnej sytuacji po pożarze w Brożku.
4. Stan przygotowań cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja w spr. złożonych oświadczeń majątkowych za 2016r.
8. Pozyskiwanie środków unijnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie    
     - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, na 2018r.
     -  uchylenia uchwały nr XIII/90/11 R.G. Brody, z dn.28.12.2011r. w spr. uchwalenia Statutu Gospodarki Mieszkaniowej w Brodach,
     -  wprowadzenia zmian do  uchwały nr IV/18/03 R.G. Brody w spr. Statutu Gminy Brody.
     -  trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
      - zmian w budżecie,
      - zmian w WPF
      - zmiana uchwały nr XXII/149/16 z dn. 28.12.2016r. w spr. powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Sesji.        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-20 14:18:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-20 14:18:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-20 14:18:25
Artykuł był wyświetlony: 1297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozbrojenie bomb

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 14:53:29

Komunikat

W związku z informacją otrzymaną od Starosty Powiatu Sprewa-Nysa  i Starostwa Powiatowego w Żarach informuję, że w miejscowości Bahren, w pobliżu granicy polsko - niemieckiej zostanie przeprowadzone rozbrojenie bomb. W przypadku, gdy nie uda się ich rozbroić zostaną one zdetonowane, w dniu dzisiejszym tj. 19.10.2017 r. po godz. 14.00, co może spowodować silny wybuch, a hałas może być słyszalny po stronie polskiej. Akcję rozbrojenia bomb zabezpiecza strona niemiecka.
 
Wójt Gminy Brody
Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 14:53:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 14:53:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 14:53:32
Artykuł był wyświetlony: 1274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie - dyżur radcy prawnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 09:08:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy dzisiejszy dyżur radcy prawnego został odwołany.
Radca prawny udzielać będzie porad jutro (piątek) 20 października 2017 r. od godz. 11.00.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 09:08:10
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 09:08:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 09:08:13
Artykuł był wyświetlony: 1214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-16 10:01:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 10:01:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 10:02:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 10:02:29
Artykuł był wyświetlony: 1237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 11:12:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 17.10.2017r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 11:12:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 11:12:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 11:13:04
Artykuł był wyświetlony: 1256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu