ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UWAGA!!!AZBEST!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-28 11:41:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują się wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) mogą otrzymać z Urzędu Gminy Brody  dofinansowanie (w pełnej wysokości) na pokrycie:
1) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub
2) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.
Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dofinansowania winny złożyć w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2 stosowny wniosek wraz z załącznikami do dnia 31 maja danego roku. 
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w pokoju nr 6 tut. Urzędu lub na stronie internetowej  www.bip.brody.pl w zakładce Informacje o środowisku/Azbest.
Wnioski złożone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok następny. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku.  Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.
WAŻNE!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem wniosku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2013-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2013-02-28 11:41:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-02-28 11:41:50
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-02-28 11:41:50
Artykuł był wyświetlony: 11087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-19 08:32:50

Konsultacje - Plan zabudowy "Parku Wiatrowego Bademeusel"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-05 08:26:39

WAŻNE ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW - zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-23 14:32:06

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji - Program opieki nad zwierzętami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-23 10:17:48

Ogłoszenie - XXIV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-15 15:03:24

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu