ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedłużenie terminu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-02 07:49:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6 lutego 2014
na animatora obiektu sportowego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2015-02-02 07:49:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 07:51:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-02 07:51:45
Artykuł był wyświetlony: 5336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-22 13:15:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.01.2015r.o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach.  odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Brody,
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zm. uchwały nr XXVI/201/13 R.G. Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  2. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
  4. ustalenia planu pracy  Komisji  i Rady Gminy na 2015 rok.
  5. uchwały budżetowej Gminy Brody  na 2015r.
  6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015 – 2024
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-01-22 13:15:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-01-22 13:15:51
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-01-22 13:16:42
Artykuł był wyświetlony: 5560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-13 12:59:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 12:59:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 13:00:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-01-13 13:00:03
Artykuł był wyświetlony: 5817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-08 12:30:40

Załączniki

  • Druk (PDF, 246.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-08 12:32:09 | Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 00:00:00
  • Druk (RTF, 61.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-08 12:32:09 | Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-01-08 12:30:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-01-08 12:32:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-01-08 12:32:14
Artykuł był wyświetlony: 5486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieczynny urząd

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-19 15:21:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, iż dnia 24 grudnia 2014 r. (Wigilia)
Urząd Gminy Brody będzie nieczynny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2014-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2014-12-19 15:21:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-19 15:21:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-19 15:21:26
Artykuł był wyświetlony: 5828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-18 14:55:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23.12.2014r o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Brody
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołów I i II sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Brody
     b/ określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
     c/  zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 d/ zmiany uchwały nr XXIII/180/12 Rady Gminy Brody z dnia 25.12.2012r. w spr. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody.
     e/ zmiana uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010r. w sprawie   utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.
     f/   zmiana uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014r.
     g/  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2025.
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2014-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2014-12-18 14:55:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-18 14:56:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-18 15:00:21
Artykuł był wyświetlony: 5707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mobilny Punkt Informacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-11 07:52:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-12-11 07:52:51
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-11 07:53:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-11 07:53:08
Artykuł był wyświetlony: 5657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-04 09:31:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  8 grudnia 2014r., o godz. 1400,  w świetlicy remizy strażackiej w Brodach odbędzie się II sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Brody.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad  sesji rady gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Gminy Data wytworzenia informacji: 2014-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy Data wprowadzenia do BIP 2014-12-04 09:31:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-04 09:31:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-04 09:31:47
Artykuł był wyświetlony: 5869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-27 13:42:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  1 grudnia 2014r. o godz. 1500,  w świetlicy remizy strażackiej w Brodach odbędzie się  I Sesja Rady Gminy Brody .
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie sesji
3. Ślubowanie radnych
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2014-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2014-11-27 13:42:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-11-27 13:42:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-11-27 13:42:24
Artykuł był wyświetlony: 6053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż bezpośrednia produktów własnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-30 13:39:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2014-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2014-10-30 13:39:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-30 13:40:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-30 13:40:46
Artykuł był wyświetlony: 7704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu