ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieczynny urząd

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-19 15:21:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, iż dnia 24 grudnia 2014 r. (Wigilia)
Urząd Gminy Brody będzie nieczynny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2014-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2014-12-19 15:21:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-19 15:21:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-19 15:21:26
Artykuł był wyświetlony: 5649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-18 14:55:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23.12.2014r o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Brody
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołów I i II sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Brody
     b/ określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
     c/  zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 d/ zmiany uchwały nr XXIII/180/12 Rady Gminy Brody z dnia 25.12.2012r. w spr. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody.
     e/ zmiana uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010r. w sprawie   utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.
     f/   zmiana uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014r.
     g/  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2025.
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2014-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2014-12-18 14:55:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-18 14:56:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-18 15:00:21
Artykuł był wyświetlony: 5530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mobilny Punkt Informacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-11 07:52:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-12-11 07:52:51
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-11 07:53:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-11 07:53:08
Artykuł był wyświetlony: 5490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-04 09:31:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  8 grudnia 2014r., o godz. 1400,  w świetlicy remizy strażackiej w Brodach odbędzie się II sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Brody.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad  sesji rady gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Gminy Data wytworzenia informacji: 2014-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy Data wprowadzenia do BIP 2014-12-04 09:31:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-04 09:31:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-04 09:31:47
Artykuł był wyświetlony: 5703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-27 13:42:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  1 grudnia 2014r. o godz. 1500,  w świetlicy remizy strażackiej w Brodach odbędzie się  I Sesja Rady Gminy Brody .
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie sesji
3. Ślubowanie radnych
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2014-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2014-11-27 13:42:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-11-27 13:42:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-11-27 13:42:24
Artykuł był wyświetlony: 5889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż bezpośrednia produktów własnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-30 13:39:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2014-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2014-10-30 13:39:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-30 13:40:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-30 13:40:46
Artykuł był wyświetlony: 7523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Członkowie obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-17 15:28:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy pełnomocników wyborczych, że dnia 21 października 2014 roku o godz. 8.30 odbędzie się w siedzibie Gminnej Komisji w Brodach  losowanie z pośród zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Kowalczuk Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kowalczuk Data wprowadzenia do BIP 2014-10-17 15:28:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 15:28:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-17 15:28:43
Artykuł był wyświetlony: 8169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-14 09:26:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 17.10.2014r o godz.  900,  w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się    XLI Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XL sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013-2014.
6. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.
7. Realizacja ustawy śmieciowej.
8. Stan przygotowania cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a/ rozpatrzenie skargi na działalność Wójta
    b/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości w  2015r.
    c/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowawcami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony.
     d/ zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
     e/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 – 2028.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2014-10-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2014-10-14 09:26:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-14 09:26:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-14 09:26:09
Artykuł był wyświetlony: 8129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XL Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-26 10:54:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

 W dniu 30.09.2014r. o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Brody
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXIX sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w
    okresie międzysesyjnym.
5. Podsumowanie konkursu „Estetyczna posesja”
6. Podsumowanie akcji „wakacje 2014r.”
7. Informacja o przebiegu żniw, przedstawienie możliwości pozyskania dopłat unijnych dla rolnictwa
8. Realizacja budżetu za I półrocze 2014r.
9.Ocena realizacji wniosków komisji oraz uchwał rady za I półrocze 2014r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
     a/ zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
     b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 – 2028.
     c/ przyjęcia przez gminę dotacji.
     d/ rozpatrzenie skargi na działalność Wójta
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Wolne wnioski.  
13. Zamknięcie obrad Sesji.                                                                                                      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-09-26 10:54:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-09-26 10:55:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-09-26 10:55:03
Artykuł był wyświetlony: 8491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspekcja Weterynaryjna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-04 10:43:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegółowe zasady dokonywania uboju z konieczności poza rzeźnią
oraz wykaz rzeźni na terenie województwa lubuskiego, które będą
przyjmowały tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności
przedstawiono w załączniku do niniejszego pisma.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Paś Data wytworzenia informacji: 2014-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Hadzik Data wprowadzenia do BIP 2014-09-04 10:43:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-09-04 10:43:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-09-04 10:43:35
Artykuł był wyświetlony: 9304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu