ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

V Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-16 08:34:39

W dniu 20.02.2015r o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się V Sesja Rady Gminy Brody:

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  IV sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat ofert  wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
6. Informacja z wyborów sołtysów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
     b/ w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody NR III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
     c/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
     d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
     e/ zmiany do uchwały nr XXX/194/09 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność gminy Brody zmienionej uchwałą nr /65/11 R.G. z dn.29.09.2011r.
     f/ powołania doraźnej  komisji   statutowej .
     g/ zmiany uchwały budżetowej  Gminy Brody na 2015r.
     h/ poboru podatków w drodze inkasa.
8.  Interpelacje i zapytania radnych
9.  Wolne wnioski.  
10.  Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-02-16 08:34:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-16 08:34:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-16 08:34:43
Artykuł był wyświetlony: 6049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-10 09:43:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 17.02.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                 Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-02-10 09:43:48
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 09:43:51
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-10 09:44:24
Artykuł był wyświetlony: 6232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zalecenia Inspekcji Weterynaryjjnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-05 13:58:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-02-05 13:58:10
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 13:59:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-05 13:59:41
Artykuł był wyświetlony: 5782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-05 13:49:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  12.02.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                     Przewodniczący Komisji
                                                               Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-02-05 13:49:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 13:49:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-05 13:49:34
Artykuł był wyświetlony: 5503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-03 10:48:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 11.02.2015r. o godz. 10 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
                                                         Przewodniczący Komisji
                                                               Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-02-03 10:48:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-03 10:48:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-03 10:48:37
Artykuł był wyświetlony: 5384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-02 14:26:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Sołectwo
Data
Godz.
Miejsce
1.
Wierzchno
05.02.2015
16.30
U sołtysa
2.
Jasienica
05.02.2015
17.30
Zielona sala
3.
Jałowice
05.02.2015
19.00
Świetlica
4.
Jeziory Wysokie
06.02.2015
16.30
OEP-L
5.
Grodziszcze
06.02.2015
18.00
Świetlica
6.
Zasieki
07.02.2015
11.00
Świetlica
7.
Janiszowice
07.02.2015
12.30
Świetlica
8.
Koło
07.02.2015
16.00
Świetlica
9.
Suchodół
09.02.2015
16.30
u. p. Bojki
10.
Datyń
09.02.2015
18.00
Świetlica
11.
Marianka
10.02.2015
16.00
Plac zabaw
12.
Biecz
10.02.2015
18.00
Biblioteka
13.
Kumiałtowice
11.02.2015
17.00
Świetlica
14.
Jeziory Dolne
12.02.2015
17.00
Świetlica
15.
Nabłoto
13.02.2015
16.00
U sołtysa
16.
Brody
14.02.2015
16.00
Remiza OSP
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-02-02 14:26:20
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 14:26:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-02 14:26:36
Artykuł był wyświetlony: 5328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedłużenie terminu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-02 07:49:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6 lutego 2014
na animatora obiektu sportowego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2015-02-02 07:49:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 07:51:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-02 07:51:45
Artykuł był wyświetlony: 5114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-22 13:15:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.01.2015r.o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach.  odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Brody,
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zm. uchwały nr XXVI/201/13 R.G. Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  2. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
  4. ustalenia planu pracy  Komisji  i Rady Gminy na 2015 rok.
  5. uchwały budżetowej Gminy Brody  na 2015r.
  6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015 – 2024
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-01-22 13:15:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-01-22 13:15:51
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-01-22 13:16:42
Artykuł był wyświetlony: 5382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-13 12:59:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 12:59:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 13:00:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-01-13 13:00:03
Artykuł był wyświetlony: 5646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-08 12:30:40

Załączniki

  • Druk (PDF, 246.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-08 12:32:09 | Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 00:00:00
  • Druk (RTF, 61.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-08 12:32:09 | Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-01-08 12:30:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-01-08 12:32:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-01-08 12:32:14
Artykuł był wyświetlony: 5309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu