ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

APEL WOJEWODY LUBUSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-12 13:44:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

 DRODZY MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO!
 
W związku z utrzymującymi się oraz prognozowanymi na najbliższe kilka (kilkanaście) dni wysokimi temperaturami, wprowadzone są ograniczenia w dostawie energii elektrycznej dla zakładów pracy. Związane jest to z niedoborem wody do chłodzenia bloków energetycznych (niskie stany wód w rzekach), planowaną konserwacją bloków energetycznych oraz planowym wyłączaniem starych bloków energetycznych.
 W tej trudnej i od lat niespotykanej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej zwracam się do Mieszkańców Województwa Lubuskiego z apelem o określone zachowania:
 Ograniczanie w miarę możliwości korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną lub ich całkowite wyłączenie w godzinach szczytu – od godz. 10.00 do godz. 17.00.
Ograniczanie zużycia wody wykorzystywanej do celów gospodarczych i technicznych, np. podlewania trawników, mycia samochodów.
W miarę możliwości wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych, etc. w godzinach najmniejszego zapotrzebowania na prąd i wodę.
A jednocześnie biorąc pod uwagę wysokie temperatury proszę o:
Otoczenie szczególną opieką osób starszych, samotnych.
Ograniczenie czasu przebywania na słońcu szczególnie osób starszych, dzieci w godzinach o największym nasłonecznieniu.
Przyjmowanie dużych ilości płynów, tak aby nie doszło do odwodnienia organizmu.
Zapewnienie wody zwierzętom.
W najbliższych dniach nie są prognozowane opady deszczu, które diametralnie zmienią obecną sytuację w rzekach oraz nie są prognozowane zmiany temperatur na niższe.
 
       Wojewoda Lubuski
Katarzyna Osos

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-08-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-08-12 13:44:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-08-12 13:44:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-08-12 13:44:41
Artykuł był wyświetlony: 4829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-11 08:28:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Od dnia 10 sierpnia 2015r. wprowadza się na terenie całej Gminy Brody zakaz podlewania ogródków przydomowych, upraw oraz trawników bezpośrednio z wodociągu komunalnego w godz. od 500 do 2400.
Zakaz obowiązuje do dnia 10 września 2015r.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Z-ca Wójta Gminy Brody
/-/ Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-08-11 08:28:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-08-11 08:29:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-08-11 08:29:47
Artykuł był wyświetlony: 4758 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-10 14:16:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Uprzejmie informuję, że z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę  w pomieszczeniach biurowych, od dnia 11 sierpnia do czasu odwołania Urząd Gminy w Brodach będzie czynny od godziny 6.00 do godziny 14.00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-08-10 14:16:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-08-10 14:16:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-08-10 14:16:17
Artykuł był wyświetlony: 4692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inwentaryzacja Stanu Lasu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-09 08:55:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Majewska Data wytworzenia informacji: 2015-07-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Majewska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-09 08:55:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-07-09 08:57:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-07-09 08:57:01
Artykuł był wyświetlony: 5878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-26 10:53:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z remontem przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Jasienica – Jałowice nastąpi zamknięcie tego odcinka dla ruchu kołowego w dniu 30 czerwca 2015 r. w godz. 6.00 – 22.00.
Zalecany objazd do m. Jałowice przez miejscowość Starosiedle.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-06-26 10:53:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-26 10:53:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-26 10:53:47
Artykuł był wyświetlony: 5828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-26 08:06:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

                      W dniu 30.06.2015r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym..
6  Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
7. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
8. Promocja gminy.
9. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2014r.
10. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego  za 2014r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2014r.
      -  uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot.  nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/  wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
    b/  zmiana uchwały nr XXVI/197/13 z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r, oraz uchwałą Nr XLII/314/14 z dn.13.11.2014r.
     c/  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brody na lata 2015-2017.
     d/ rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2014r.
     e/ absolutorium dla Wójta  Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2014r.
     f/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
13.  Interpelacje i zapytania radnych
14.  Wolne wnioski.  
15.  Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-06-26 08:06:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-26 08:07:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-26 08:10:41
Artykuł był wyświetlony: 5694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mobilny Punkt Infomacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-17 11:59:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Paś Data wytworzenia informacji: 2015-06-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Paś Data wprowadzenia do BIP 2015-06-17 11:59:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-17 11:59:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-17 11:59:19
Artykuł był wyświetlony: 5709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-13 06:19:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 18.06.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-06-13 06:19:07
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-13 06:19:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-13 06:19:10
Artykuł był wyświetlony: 5665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-09 07:54:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu  12.06.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-06-09 07:54:32
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-09 07:54:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-09 07:54:36
Artykuł był wyświetlony: 5845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-09 07:52:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
W dniu 11.06.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-06-09 07:52:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-09 07:52:55
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-09 07:52:55
Artykuł był wyświetlony: 5761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu