ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lista kandydatów do RADY POWIATU ŻARSKIEGO LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-21 12:36:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Majewska Data wytworzenia informacji: 2015-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Majewska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-21 12:36:48
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-05-21 12:39:53
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-05-21 12:39:53
Artykuł był wyświetlony: 4872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-18 08:13:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

 W dniu 21.05.2015r. o godz.  900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Brody,
 Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
3. Informacja firmy 1t1 na temat systemu eRadny.
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie lokali    socjalnych i komunalnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/  skargi na kierownika GOPS.
     b/  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody
     c/  zmian w budżecie na 2015r
     d/  ustalenie ekwiwalenty pieniężnego dla członków OSP w Gminie Brody.
8.  Interpelacje i zapytania radnych
9  Wolne wnioski.  
10.  Zamknięcie obrad Sesji.   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-05-18 08:13:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-05-18 08:13:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-05-18 08:13:41
Artykuł był wyświetlony: 4499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o pozwolenie wodno-prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 15:21:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wszczęcie postępowania admnistracyjnego
w sprawie piętrzenia wody w rzece Lubszy m. Jałowice
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Gwoździński Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Gwoździński Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 15:21:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 15:21:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 15:21:52
Artykuł był wyświetlony: 4734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 07:59:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 15.05.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 07:59:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 07:59:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 07:59:09
Artykuł był wyświetlony: 4510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 07:57:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 14.05.2015r. o godz. 8 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 07:57:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 07:57:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 07:57:44
Artykuł był wyświetlony: 4338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 07:56:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu  13.05.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 07:56:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 07:56:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 07:56:18
Artykuł był wyświetlony: 4235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UNIEWAŻNIENIE II NIEOGRANICZNEGO PRZETARGU USTNEGO na sprzedaż działek nr 46/23 i 46/24 w obrębie Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-24 11:20:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
 
O UNIEWAŻNIENIU II NIEOGRANICZNEGO PRZETARGU USTNEGO
na sprzedaż działek nr 46/23 i 46/24 w obrębie Brody.
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
 
Wójt Gminy Brody
niniejszym informuje, iż unieważnia II nieograniczony przetarg ustny, ogłoszony na dzień 27 kwietnia 2015  r. na sprzedaż łącznie niezabudowanych działek nr 46/23 i 46/24 w obrębie Brody,  stanowiących własność Gminy Brody.
Przyczyną unieważnienia przetargu jest nieprawidłowe określenie w wykazie nieruchomości do sprzedaży oraz w ogłoszeniach o przetargu numeru księgi wieczystej dla działki nr 46/24 obręb Brody (powinno być ZG1R/00018137/6).
W związku z prowadzeniem dla przedmiotowych działek dwóch odrębnych ksiąg wieczystych nie stanowią one jednej nieruchomości i nie mogą być sprzedawane łącznie.
 
 
Brody, dnia 2015-04-24
Wójt
(-) Ryszard Kowalczuk
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2015-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-04-24 11:20:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-04-24 11:21:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-04-24 11:21:01
Artykuł był wyświetlony: 4714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-21 12:38:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 28.04.2015r.o godz.  900  w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się   VII Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  VI sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat rolnictwa w gminie Brody.
6. Informacja firmy 1t1 na temat systemu eRadny.
7. Informacja z realizacji „ Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami  pozarządowymi oraz
    innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego.
8. Informacją GOPS  Brody dot. oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla  gminy Brody
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
     b/    wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brody w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku w okresie programowania   2014 -2020.
     c/   przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody.
     d/   zmian Statutu Gminy Brody,
     e/   zmiany uchwały nr I/3/14 Rady Gminy Brody z dnia  8.12.2014r. w spr. powołania Komisji  Rewizyjnej.
     f/  likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Brodach.
     g/ przyjęcia przez gminę dotacji.
10.  Interpelacje i zapytania radnych
11.  Wolne wnioski.  
12.  Zamknięcie obrad Sesji.                                                                                                      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-04-21 12:38:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-04-21 12:38:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-04-21 12:41:39
Artykuł był wyświetlony: 4775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Porady Prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-21 07:50:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

PRAWNIK UDZIELA PORAD PRAWNYCH W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 12.00 - 14.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-04-21 07:50:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-04-21 07:50:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-04-21 07:50:33
Artykuł był wyświetlony: 4685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-31 13:18:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  15.04.2015r. o godz. 8 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                               Przewodniczący Komisji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-03-31 13:18:09
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-03-31 13:18:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-03-31 13:18:13
Artykuł był wyświetlony: 5286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu