ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-20 09:26:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26.10.2015r o godz. 1000   w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad :
1.
Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy Brody.
2.
Przyjęcie protokołu z X sesji.
3.
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, oraz realizacji wniosków komisji.
4.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania  radnych.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja o realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2014/2015.
7.
Informacja dot. realizacji wypoczynku letniego.
8.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
9.
Realizacja inwestycji gminnych.
10.
Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
 2. ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie „ Wydma nad Dużym Stawem”
 3. zarządzenia wyborów sołtysa w miejscowości Janiszowice
 4. zmian w budżecie na 2015r
11.
Interpelacje i zapytania radnych
12.
Wolne wnioski.
13.
Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-20 09:26:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-20 09:26:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-20 09:26:30
Artykuł był wyświetlony: 3851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-15 13:03:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
 
w sprawie aktualizacji
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody
 
W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody, przyjętej Zarządzeniem Nr 157/13 Wójta Gminy Brody z dnia 22 maja 2013 r. informuję, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:
 • wyłączenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym lub/oraz
 • ujęcie w niej obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami historycznymi,
zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Brody.
Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, musi zawierać:
 • imię i nazwisko /imiona i nazwiska bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz z  adresem/ami wnioskodawców,
 • oznaczenie nieruchomości (dokładny adres) oraz obiektu którego dotyczy,
 • uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
 • dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu.     
Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wyłączenie jakichkolwiek obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej.
Wobec powyższego, wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu w wyznaczonym powyżej terminie zostaną przekazane Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze, celem ich rozpatrzenia.
Informuję jednocześnie, iż aktualnie obowiązująca w/w Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Brody dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody (pok. nr 7) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody.
Wszelkie informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach (pokój nr 7) lub pod numerem  tel. (68) 3712155 w. 203.
Wójt
(-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2015-10-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-10-15 13:03:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-15 13:03:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-15 13:07:21
Artykuł był wyświetlony: 4009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-10 11:24:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 16.10.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
 
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-10 11:24:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-10 11:24:55
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-10 11:24:55
Artykuł był wyświetlony: 4016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-10 11:23:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 15.10.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-10 11:23:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-10 11:23:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-10 11:24:12
Artykuł był wyświetlony: 3910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-08 07:13:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 12.10.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-08 07:13:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-08 07:13:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-08 07:13:39
Artykuł był wyświetlony: 3928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-24 07:42:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

 • plan (PDF, 239.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-24 07:42:32 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-24 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2015-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2015-09-24 07:42:00
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-24 07:42:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-24 07:42:40
Artykuł był wyświetlony: 4015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

X Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-09 07:49:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

               W dniu 10.09.2015r.o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się  X Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
 
1.
Otwarcie obrad X Sesji Rady Gminy Brody.
2.
Podsumowanie konkursu „Estetyczna posesja”.
3.
Przyjęcie protokołu z  IX sesji.
4.
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
7.
Ocena realizacji wniosków komisji oraz uchwał Rady za I półrocze 2015r.
8.
Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ wyrażenia zgody  na  zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
     b/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Wolne wnioski.
11.
Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-09-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-09-09 07:49:50
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-09 07:49:54
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-09 07:49:54
Artykuł był wyświetlony: 4363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-01 08:39:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu  4.09.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-09-01 08:39:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-01 08:39:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-01 08:39:43
Artykuł był wyświetlony: 4500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE- posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-01 08:38:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 3.09.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                            Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-09-01 08:38:32
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-01 08:38:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-01 08:38:35
Artykuł był wyświetlony: 4394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-01 08:11:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Gmina Brody opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). To dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
 Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej Gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
 Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse  Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.
 Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.
 
Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz z ankietą znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy www.brody.pl
 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy lub u Wykonawcy PGN – DM Doradztwo Damian Łysek, Zalesie Królewskie 16,
86-182 Świekatowo; e-mail:
 Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Brodach
ul. Rynek 2
68-343 Brody
 
lub przesłać drogą elektroniczną na adres:
w terminie do 25 września 2015  roku.

ANKIETA
 
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN. 
Wójt  Gminy Brody
Ryszard Kowalczuk
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2015-09-01 08:11:23
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-01 08:11:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-01 08:11:37
Artykuł był wyświetlony: 4530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu