ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 10:20:30

Załączniki

  • obwieszczenie (JPG, 642.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-05-12 10:22:39 | Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00 | Dotyczy zakończenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwania złoża rud miedziowo-polimetalicznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 10:20:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 10:22:48
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 10:22:48
Artykuł był wyświetlony: 5383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 10:16:36

Załączniki

  • obwieszczenie (JPG, 697 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-05-12 10:18:30 | Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00 | Dotyczy rozpatrzenia sprawy z wniosku Amarante Investmens sp z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadłos Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 10:16:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 10:18:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 10:18:36
Artykuł był wyświetlony: 5387 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-09 10:42:11

Dotyczy toczącego się postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Amarante Investmens Sp. z o.o. koncesji w obszarze "Tuplice"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Gwoździński Data wytworzenia informacji: 2015-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Gwoździński Data wprowadzenia do BIP 2015-04-09 10:42:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-04-09 10:43:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-04-09 10:43:19
Artykuł był wyświetlony: 5689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-09 10:37:57

Dotyczy toczącego się postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Amarante Investmens Sp. z o.o. koncesji w obszarze "Gubin"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Gwoździński Data wytworzenia informacji: 2015-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Gwoździński Data wprowadzenia do BIP 2015-04-09 10:37:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-04-09 10:39:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-04-09 10:40:23
Artykuł był wyświetlony: 5619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-27 12:37:55

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-02-27 12:37:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-27 12:41:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-27 12:41:16
Artykuł był wyświetlony: 5361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-16 14:59:39

Uruchomienie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesu termicznego – linia do produkcji regranulatu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-02-16 14:59:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-16 15:01:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-16 15:01:35
Artykuł był wyświetlony: 5333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do opracowania projektu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-29 09:24:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brody, 29 stycznia 2015 r.                                                                      Znak RL.6220.8.2014
 
ZAWIADOMIENIE
 
         Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że przystępuje do opracowania projektu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu  i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”.
         W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji.
         Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia  w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy ul. Kilińskiego 11, 68-343 Brody (Gimnazjum pok. Nr 2) w godzinach urzędowania. W myśl art. 40 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-01-29 09:24:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-01-29 09:24:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-01-29 09:24:38
Artykuł był wyświetlony: 5192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn."Instalacja do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. nr 923/2 obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-23 14:39:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-12-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-12-23 14:39:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-23 14:41:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-23 14:41:19
Artykuł był wyświetlony: 5661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie złoża rud miedziowo-polimetalicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-18 07:48:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2014-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2014-12-18 07:48:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-18 07:51:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-18 08:33:06
Artykuł był wyświetlony: 5216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regionalna Dyrekcja Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-02 08:36:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-12-02 08:36:03
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-02 08:36:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-02 08:36:07
Artykuł był wyświetlony: 4874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu