ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie złoża rud miedziowo-polimetalicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-18 07:48:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2014-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2014-12-18 07:48:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-18 07:51:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-18 08:33:06
Artykuł był wyświetlony: 4959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regionalna Dyrekcja Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-02 08:36:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-12-02 08:36:03
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-12-02 08:36:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-12-02 08:36:07
Artykuł był wyświetlony: 4581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-26 18:34:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-11-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-11-26 18:34:50
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-11-26 18:34:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-11-26 18:34:57
Artykuł był wyświetlony: 4497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-30 11:50:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                        Regionalny Dyrektor
                                                                        Ochrony Środowiska
                                                                        ul. Jagiellończyka 8
                                                                        66-400 Gorzów Wielkopolski
 
 
Znak RL.6220.8.2013                                      Brody, 30 października 2014 r.
 
 
            Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235  z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
          Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 
Zał.
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko.
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie.
4. Wykaz stron postępowania.
 
 
Do wiadomości:
1. POLINNTECH Sp. z o.o.
    ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.
2. a/a.
3. Tablica ogłoszeń UG Brody.
4. www.bip.brody.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-10-30 11:50:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-30 11:50:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-30 11:50:41
Artykuł był wyświetlony: 4591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-30 11:45:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                        Państwowy Powiatowy
                                                                        Inspektor Sanitarny
                                                                        ul. Podchorążych 23 A
                                                                        68-200 Żary
 
 
Znak RL.6220.8.2014                                      Brody, 30 października 2014 r.
 
 
            Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235  z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o wydanie opinii sanitarnej w zakresie realizacji przedsięwzięcia.
          Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 
Zał.
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko.
3. Wykaz stron postępowania.
 
Do wiadomości:
1. POLINNTECH Sp. z o.o.
    ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.2. a/a.
3. Tablica ogłoszeń UG Brody.
4. www.bip.brody.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-10-30 11:45:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-30 11:45:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-30 11:45:41
Artykuł był wyświetlony: 4347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-30 11:31:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

na wniosek POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu  i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-10-30 11:31:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-30 11:32:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-30 11:32:36
Artykuł był wyświetlony: 4304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

D e c y z j a o umorzeniu postępowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-03 12:44:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brody, 3 października 2014 r.
RL.6220.7.2014
D e c y z j a
o umorzeniu postępowania
          Na podstawie art. 105 § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) na wniosek POLINNTECH sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra z 1 października 2014 r.
umarzam postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu  i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” wszczęte w dniu 3.07.2014 r. na wniosek POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.
U z a s a d n i e n i e
          W dniu 1 października 2014 r. POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra złożył wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”. Zgodnie z art. 105 § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
P o u c z e n i e
Odstąpiono na podst. art. 107 § 4. Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Otrzymują:
1.POLINNTECH Sp. z o.o.
   ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.
2. Eko Recykling sp. z o.o.
    Brożek 20, 68-343 Brody.
3. Nadleśnictwo Lubsko
    ul. E. Plater 15, 68-300 Lubsko.
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
5. Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny  ul. Podchorążych 23a, 68-200 Żary.
6. Tablica ogłoszeń UG Brody.
7. www.bip.brody.pl.
8. a/a.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-10-03 12:44:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-03 12:44:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-03 12:44:31
Artykuł był wyświetlony: 4283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prośba o uzgodnienie warunków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-03 11:29:27

Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody

                                                                        Regionalny Dyrektor
                                                                        Ochrony Środowiska
                                                                        ul. Jagiellończyka 8
                                                                        66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Znak RL.6220.7.2013                                                                                                                                            Brody, 3 lipca 2014 r.
 
            Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235  z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
          Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 
Zał.
1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko.
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie.
4. Wykaz stron postępowania.
 
Do wiadomości:
1. POLINNTECH Sp. z o.o.
    ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.
2. a/a.
3. Tablica ogłoszeń UG Brody.
4. www.bip.brody.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-07-03 11:29:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-07-03 11:30:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-07-03 11:31:10
Artykuł był wyświetlony: 5033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prośba o wydanie opinii sanitarnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-03 11:25:33

Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody

                                                                        Państwowy Powiatowy
                                                                        Inspektor Sanitarny
                                                                        ul. Podchorążych 23 A
                                                                        68-200 Żary
 
 
Znak RL.6220.7.2014                                                                                                                                            Brody, 3 lipca 2014 r.
 
 
            Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235  z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o wydanie opinii sanitarnej w zakresie realizacji przedsięwzięcia.
          Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 
Zał.
1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko.
3. Wykaz stron postępowania.
 
Do wiadomości:
1. POLINNTECH Sp. z o.o.
    ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.2. a/a.
3. Tablica ogłoszeń UG Brody.
4. www.bip.brody.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-07-03 11:25:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-07-03 11:26:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-07-03 11:30:58
Artykuł był wyświetlony: 4867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Z A W I A D O M I E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-03 11:15:15

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-07-03 11:15:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-07-03 11:17:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-07-03 11:17:30
Artykuł był wyświetlony: 4508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu