ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-16 13:52:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2019-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2019-04-16 13:52:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-04-16 13:53:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-04-16 13:53:49
Artykuł był wyświetlony: 18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu "Niepodległa"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-22 11:52:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2019-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2019-02-22 11:52:12
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-02-22 11:52:55
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-02-22 11:52:55
Artykuł był wyświetlony: 80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych a spotkanie dot. Fio -2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-28 09:39:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki, w uzgodnieniu z Panem prof. Piotrem Glińskim, Wiceprezesem Rady ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Województwa Lubuskiego na spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., dnia 11.12.2018 r. o godz. 11:00, z przedstawicielem Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (przewidywany czas trwania spotkania to ok. 2 godz.) . Tematem spotkania będą założenia oraz praktyczne wskazania dot. uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, nowoczesnego i elastycznego programu dopasowanego do potrzeb III sektora. Na ten cel w latach 2018-2030 ma zostać wydanych 585 milionów złotych pieniędzy publicznych, warto więc poznać praktyczne wskazania aby móc skorzystać z w/w środków.
Zainteresowani powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail : do dnia 7.12.2018 r.. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę organizacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Brygida Grzybowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-28 09:39:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-11-28 09:39:48
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-11-28 09:39:47
Artykuł był wyświetlony: 172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 08:57:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brody, 20.03.2018 r.
 
Ustawa z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Brody informując o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) przekazuje, że zgodnie z art. 21 w/w ustawy, pracodawca lub inny organizator działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, musi sprawdzić, czy dane potencjalnego pracownika, są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).
 
Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.
 
W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:
  1. Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
  2. Przesłać pisemnie zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
  3. Po aktywowaniu konta przez BI KRK, należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS i opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 08:57:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 08:57:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 08:57:09
Artykuł był wyświetlony: 518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Potencjał miejsca kapitałem społecznym – rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 14:30:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dot. realizacji projektu ,,Potencjał miejsca kapitałem społecznym – rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Brody”
W związku z realizacją projektu gminy Brody pn. ,,Potencjał miejsca kapitałem społecznym – rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Brody”, dotyczącego opracowania nowego Programu Rewitalizacji, informujemy organizacje pozarządowe o możliwości wytypowanie przedstawiciela do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji, będącego narzędziem partycypacji społecznej w zakresie opracowania i wdrażania ,,Programu Rewitalizacji Gminy Brody do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku”.
Generalna koncepcja działań rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym gminy Brody będzie zorganizowana wokół tematu przewodniego: „Wykorzystanie potencjału miejsca na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej”. Miejscowość Jeziory Dolne została wstępnie zdefiniowana jako obszar zdegradowany. Główne założenie dotyczy przezwyciężenia stanu kryzysowego występującego na zdegradowanym obszarze, jednocześnie wprowadzając ten teren na ścieżkę trwałego rozwoju, warunkującego eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk społecznych.
Zgłoszenia, w formie informacji telefonicznej, należy składać do dnia 16.01.2018 r.
Osoba do kontaktu: Michalina Łajtar, tel. 68 371 21 55 wew. 208.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 14:30:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 14:30:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:30:29
Artykuł był wyświetlony: 704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Newsletter LGD-Grupa Łużycka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-11 14:49:12

Załączniki

  • KONKURSY (PDF, 247 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-11 14:50:06 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-11 14:49:12
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-11 14:50:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-11 14:50:10
Artykuł był wyświetlony: 1187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie w sprawie wzbogacenia oferty promocyjnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-11 14:30:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2017-04-11 14:30:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-11 14:30:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-11 14:34:58
Artykuł był wyświetlony: 1177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Co dalej ze sportem w Gminie?

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-11 14:32:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Co dalej ze sportem w Gminie?

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2017-04-11 14:32:00
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-11 14:32:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-11 14:32:43
Artykuł był wyświetlony: 1142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu