ˆ

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

lata 2018-2023: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 15:04:06

18.04.2019 r.

1. Komisja proponuje, by Koło BEATUS zarejestrowało się jako stowarzyszenie, wówczas będą mogli ubiegać się o środki finansowe.
2. Zapoznano się z projektami uchwał w spr.
- zmiany uchwały dot. nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia  28.03.2019 r. w spr. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
- zmiany w zał. do uchwały nr XVII/116/16 R.G. z 26.04.2016 r. w spr. zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasień.
4. Zapoznano się z Zarządzeniem Wójta  w spr. ustalenia sposobu i zasad udostępniania świetlic wiejskich Gminy Brody oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

21.03.2019r.

1.  Zapoznano się z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na terenie gminy.
2.  Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
     - wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
     -  zmiany do uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
     -  udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubrza
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
       -  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
       -  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
       -  ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brody
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

8.01.2019r.

1. Komisja  przychyla się do planu organizacji ferii zimowych.
2. Zapoznano się z działalnością komisji ds.  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.
3. Zaopiniowano pozytywnie  projekt uchwały w spr.
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania   Narkomanii na 2019r.
  - uchylenia uchwały Nr XXVI/210/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
4.  Zapoznano się z projektem uchwały  w spr. zasad przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 15:04:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 15:04:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-04-25 08:29:34
Artykuł był wyświetlony: 399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu