ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015-2030 - ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-22 12:26:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015-2030”.
Z opracowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Brodach Rynek 2 pok. Nr 5 w godzinach urzędowania do dnia 12 stycznia 2016 r.
Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać do dnia 18 stycznia 2016 r. Wnioski złożone po  tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-12-22 12:26:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-12-22 12:26:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-12-22 12:26:34
Artykuł był wyświetlony: 3819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - projekt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-08 09:05:34

Załączniki

  • PGN (PDF, 1.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-12-08 09:06:21 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 09:05:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 09:06:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 13:46:43
Artykuł był wyświetlony: 3614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-15 12:56:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje projektu  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2016r.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2016r.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.brody.pl w zakładce „Aktualności” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 8.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 19 października 2015 roku do 30 października  2015 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października  2015 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Halina Wysługocka.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-10-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-10-15 12:56:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-15 12:57:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-15 12:58:00
Artykuł był wyświetlony: 3540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-16 14:51:07

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015 roku.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015 roku.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.brody.pl w zakładce „Aktualności” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 6.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 16 lutego 2015 roku do 2 marca 2015 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2015 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Sylwia Klepadło.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2015-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-02-16 14:51:07
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-16 14:53:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-16 14:53:58
Artykuł był wyświetlony: 3702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt uchwały

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-11 06:54:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2015r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2014-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2014-10-11 06:54:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-11 06:56:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-11 06:56:21
Artykuł był wyświetlony: 4205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-11 06:49:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XLIII/304/10
Rady Gminy Brody
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2014-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2014-10-11 06:49:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-10-11 06:49:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-10-11 06:49:44
Artykuł był wyświetlony: 4039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu