ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego - "Zachodnie okolice Lubska"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-25 08:02:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, ze Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił do prac polegających na weryfikacji obszaru chronionego krajobrazu "Zachodnie okolice Lubska" i zwrócił się z prośbą o zapoznanie mieszkańców gminy Brody z treścią projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w tej sprawie. Ewentualne uwagi i wnioski o zmianę zapisów projektu uchwały proszę składać w Urzędzie Gminy Brody pok. Nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2019 r.


Wójt
Ryszard Kowalczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2019-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2019-04-25 08:02:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-04-25 08:04:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-04-25 08:04:26
Artykuł był wyświetlony: 109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2019 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-22 17:46:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2019-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2019-01-22 17:46:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-01-22 17:49:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-22 17:49:20
Artykuł był wyświetlony: 417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przeprowadzenie z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-02 15:30:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 15:30:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 15:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 15:35:17
Artykuł był wyświetlony: 452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozpoczęcie konsultacji - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 09:57:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku
 
Ogłoszenie
o rozpoczęciu konsultacji
 
Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku”.
 
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku.Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.brody.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2 pokój nr 7.
 
Konsultacje odbywać się będą w dniach:od 01 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.
 
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
 
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Wojciech Gwoździński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 09:57:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 10:02:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 10:03:20
Artykuł był wyświetlony: 1536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o derogację na użycie środka roślin Dursban 480 EC

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 08:02:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 08:02:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 08:03:53
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 08:03:53
Artykuł był wyświetlony: 1460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-09 08:09:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 08:09:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 08:10:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 08:10:28
Artykuł był wyświetlony: 1617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualizacja programu ochrony powietrza - konsultacje społeczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 11:53:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 11:53:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 11:54:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 11:54:01
Artykuł był wyświetlony: 1602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozpoczęcie konsultacji - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 10:15:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
o rozpoczęciu konsultacji
 
Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017 roku”.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017 roku.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.brody.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2 pokój nr 7.
 
Konsultacje odbywać się będą w dniach:
od 31 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r.
 
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2017 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Wojciech Gwoździński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 10:15:54
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 10:17:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-14 14:03:49
Artykuł był wyświetlony: 2373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Roczny program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami - konsultacje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-11 05:55:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje projektu  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2017r.
 
 
               Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2017r.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.bip.brody.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 8.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 11 października 2016 roku do 25 października  2016 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października  2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Halina Wysługocka.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2016-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2016-10-11 05:55:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-10-11 05:57:23
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-10-11 05:57:22
Artykuł był wyświetlony: 2899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-19 21:24:15

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.brody.pl w zakładce „Aktualności” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 7.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 19 lutego 2016 roku do 3 marca 2016 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Wojciech Gwoździński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Gwoździński Data wytworzenia informacji: 2016-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Gwoździński Data wprowadzenia do BIP 2016-02-19 21:24:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-02-19 21:25:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-02-20 07:25:35
Artykuł był wyświetlony: 3494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu