ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozpoczęcie konsultacji - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 09:57:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku
 
Ogłoszenie
o rozpoczęciu konsultacji
 
Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku”.
 
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku.Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.brody.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2 pokój nr 7.
 
Konsultacje odbywać się będą w dniach:od 01 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.
 
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
 
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Wojciech Gwoździński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 09:57:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 10:02:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 10:03:20
Artykuł był wyświetlony: 924 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o derogację na użycie środka roślin Dursban 480 EC

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 08:02:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 08:02:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 08:03:53
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 08:03:53
Artykuł był wyświetlony: 853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-09 08:09:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 08:09:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 08:10:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 08:10:28
Artykuł był wyświetlony: 1055 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualizacja programu ochrony powietrza - konsultacje społeczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 11:53:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 11:53:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 11:54:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 11:54:01
Artykuł był wyświetlony: 1059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozpoczęcie konsultacji - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 10:15:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
o rozpoczęciu konsultacji
 
Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017 roku”.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017 roku.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.brody.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2 pokój nr 7.
 
Konsultacje odbywać się będą w dniach:
od 31 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r.
 
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2017 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Wojciech Gwoździński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 10:15:54
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 10:17:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-14 14:03:49
Artykuł był wyświetlony: 1844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Roczny program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami - konsultacje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-11 05:55:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje projektu  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2017r.
 
 
               Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2017r.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.bip.brody.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 8.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 11 października 2016 roku do 25 października  2016 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października  2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Halina Wysługocka.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2016-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2016-10-11 05:55:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-10-11 05:57:23
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-10-11 05:57:22
Artykuł był wyświetlony: 2355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-19 21:24:15

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.brody.pl w zakładce „Aktualności” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 7.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 19 lutego 2016 roku do 3 marca 2016 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Wojciech Gwoździński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Gwoździński Data wytworzenia informacji: 2016-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Gwoździński Data wprowadzenia do BIP 2016-02-19 21:24:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-02-19 21:25:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-02-20 07:25:35
Artykuł był wyświetlony: 2966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015-2030 - ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-22 12:26:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015-2030”.
Z opracowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Brodach Rynek 2 pok. Nr 5 w godzinach urzędowania do dnia 12 stycznia 2016 r.
Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać do dnia 18 stycznia 2016 r. Wnioski złożone po  tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-12-22 12:26:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-12-22 12:26:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-12-22 12:26:34
Artykuł był wyświetlony: 3313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - projekt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-08 09:05:34

Załączniki

  • PGN (PDF, 1.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-12-08 09:06:21 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 09:05:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 09:06:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 13:46:43
Artykuł był wyświetlony: 3287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-15 12:56:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje projektu  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2016r.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2016r.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.brody.pl w zakładce „Aktualności” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 8.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 19 października 2015 roku do 30 października  2015 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października  2015 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Halina Wysługocka.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-10-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-10-15 12:56:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-15 12:57:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-15 12:58:00
Artykuł był wyświetlony: 3304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu